Vedr. anonym stofmisbrugsbehandling - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd bakker som udgangspunkt op om hensigten med lovforslaget. Generelt vil DSR opfordre til, at der sikres tæt koordination med den sundhedsfaglige behandlinger af stofmisbrugere.

Lovforslag om anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling

Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at kommentere på lovforslaget og vil som udgangspunkt gerne udtrykke opbakning til hensigten med lovforslaget – nemlig at sikre endnu flere adgang til anonymstofmisbrugsbehandling.

Generelt vil vi opfordre til, at der sikres en tæt koordination med den sundhedsfaglige behandling af stofmisbrugerne, således at det sociale og det sundhedsfaglige opleves som en samlet indsats frem for to separate behandlingstilbud.

Supplerende hertil har vi to konkrete forslag til ændringer/overvejelser, som vi vil anbefale, at der tages hånd om i det endelige lovforslag.

 

Visitation

I det nye lovforslag fremgår det, at der er tale om kommunal visitation, men det fremgår ikke, hvilken faglig vurdering afgørelsen skal foretages ud fra. Vi vil stærkt anbefale, at det tydeligt fremgår, at der i visitationen indgår en sundhedsfaglig vurdering også i de tilfælde, hvor der ikke er brug for en egentlig lægelig behandling jf. sundhedsloven.

Desuden er det værd at overveje, om denne organisering i en kommunalforvaltning egner sig til at tilgodese den anonyme tilgang tilmisbrugsbehandlingen eller om visitationskompetencen snarere burde ligge hos dem, der iværksætter behandlingstilbuddet.
 

Tidsfrister

Derudover fremgår det ikke umiddelbart, hvilke frister der opereresmed i forhold til iværksættelse af anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling. Vi vil derfor opfordre til, at det fremgår, at fristen, fra man har søgt om behandling til selve iværksættelsen af behandlingen, bliver så kort som mulig.

Høringssvaret er udarbejdet med input fra Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje.

 

Med venlig hilsen

Grete Christensen

DSRs høringssvar vedr. anonym stofmisbrugsbehandling 2014