Vedr. lov om hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd foreslår, at der fastsættes nogle ensartede nationale uddannelsesmæssige krav til hjælperne, så der sikres et ensartet højt niveau på tværs af kommuner og regioner.

Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at kommentere lovforslaget til hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens.  

Det er vigtigt, som bemærkningerne til lovforslaget også understreger, at det fortsat er de højt specialiserede respirationscentre i sygehusvæsenet, der har det faglige ansvar for respirationsbehandlingen, herunder for at ordinere art og omfang af respirationsbehandlingen, uddanne hjælpere til at varetage respirationsbehandlingen og føre tilsyn med disse.

Imidlertid er det Dansk Sygeplejeråds indtryk fra praksis, at uddannelsen af hjælpere kan variere meget i omfang. For at sikre en faglig kompetent varetagelse af respirationsbehandlingen vil Dansk Sygeplejeråd derfor foreslå, at man i lovforslaget eller i en efterfølgende bekendtgørelse fastsætter nogle ensartede nationale uddannelsesmæssige krav til hjælperne, som sikrer et ensartet højt niveau på tværs af regioner og kommuner.

 

Med venlig hilsen

Dorte Steenberg

Næstformand

DSR høringssvar over lovforslag vedr. hjælper-ordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens 2014