Vedr. lov om rådet for ungdomsuddannelser - DSR's høringssvar

Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd bifalder oprettelsen af Rådet for Ungdomsuddannelser. DLF og DSR mener dog ikke, at det største uddannelsesområde inden for EUD, SOSU, er dækket tilstrækkeligt ind, og derfor foreslås en udvidelselse af rådets repræsentation.

Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd afgiver i fællesskab høringssvar til lovforslaget om et nyt råd for ungdomsuddannelser i forbindelse med implementeringen af Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Organisationerne bifalder oprettelsen af Rådet for Ungdomsuddannelser og støtter formålet, hvor vægten lægges på rådgivning af ministeren i overordnedetværgående spørgsmål og fælles udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet.

I bemærkningerne til lovforslaget anføres, at rådets sammensætning udgøres af centrale interesseorganisationer. Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd vurderer ikke, at det største uddannelsesområde inden for EUD, SOSU, er dækket tilstrækkeligt ind med den foreslåede repræsentation.

Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd er centrale interesseorganisationer,da vi organiserer størsteparten af underviserne på SOSU via Lærernes Centralorganisation og Sundhedskartellet. Foreningerne ønsker at bidrage til rådgivning af ministeren inden for det brede social- og sundhedsområde, som er i rivende udvikling på flere niveauer i samfundet. SOSU-uddannedes kompetencer og bidrag spiller også en betydningsfuld rolle i fremtiden.

Foreningerne foreslår derfor en udvidelse af rådets sammensætning med to pladser: En plads til Danmarks Lærerforening og en plads til Dansk Sygeplejeråd. Alternativt en plads til de to foreninger i fællesskab.

 

Med venlig hilsen

Anders Bondo Christensen, formand DLF og Dorte Steenberg, næstformand DSR

Høringssvar vedr. lov om rådet for ungdomsuddannelser 2014