Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier - DSR's høringssvar

DSR's høringssvar til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Dansk Sygeplejeråds bemærkninger til høringsforslaget.

Dansk Sygeplejeråd har ingen kommentarer til konsekvensrettelserne af vejledningen i forhold til de nye lovændringer og den nyeste praksis på området, sproglige opdateringer mv.

Dansk Sygeplejeråd bifalder de tre nye kapitler i vejledningen, der omhandler forebyggelse af radikalisering og ekstremisme, en tidlig og forebyggende indsats samt opretholdelse af døgnophold i en plejefamilie for unge med nedsat funktionsevne ( § 76 a).

Ligeledes kan Dansk Sygeplejeråd bifalde, at kommunerne er forpligtet til at tilbyde indledende og koordinerende rådgivning til kvinder, herunder kvinder med børn, som tager ophold på krisecentre, samt tilbyde psykologbehandling til de børn og unge, som følger med deres mor på krisecenter, jf. servicelovens § 109.

 

Med venlig hilsen

Grete Christensen

DSR høringssvar til Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier