Landsmøde og Højskole 2021

Seniorsammenslutningens højskole, landsmøde og generalforsamling finder sted i perioden 8.-14. august 2021 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse, Falster. Ugetemaet er "Strejftog på Sydhavsøerne"

Angående Højskolen Marielyst 2021:

Det har desværre vist sig, at der er problemer, når man ønsker at tilmelde sig højskoleopholdet fra 8.-14. august 2021: Hold nr. 17.

Allerede 2 dage efter at tilmeldingen var begyndt, fik nogle den besked, at de var sat på venteliste, samt at der først kunne forventes svar om plads i januar 2021. Skolen oplyser, at der er rigtig mange sygeplejersker, der er tilmeldt.

I forbindelse med valg af højskole, blev der indgået en skriftlig aftale, hvor seniorsygeplejersker er forhåndsreserveret 50 pladser indtil den 1. december 2020, fordelt på dobbelt- og enkeltværelser.

Vi i landsbestyrelsen er kede af de frustrationer, som I er blevet bragt i ved henvendelse til skolen. Vi regner med, at det løser sig, og vi mødes i august 2021.

Venlig hilsen Landsbestyrelsen

 

Landsmøde og Højskole 2021

Ugeemnet er "Strejftog på Sydhavsøerne".

Den sygeplejefaglige dag og generalforsamling er onsdag den 11. august 2021.

Tilmelding

Tilmelding skal ske direkte til højskolen på www.hsmarielyst.dk eller kontor@hsmarielyst.dk eller telefon
54 13 63 61.

Tilmelding åbnes den 2. november 2020, og sidste frist for tilmelding er den 30. november 2020.

Ved tilmelding skal oplyses, at du er seniorsygeplejerske samt dit DSR-medlemsnummer. Du kan tage en ledsager/veninde med.

Priser

Enkeltværelse          5.300 kr.

Dobbeltværelse       9.800 kr.

I forbindelse med kursustilmelding kan der tilkøbes bustransport til og fra højskolen.

Det fulde kursusprogram kan ses på www.hsmarielyst.dk fra den 2. november 2020.

Sygeplejefaglig dag

Sygeplejefaglig dag inkl. generalforsamling er den 11. august 2021. Nærmere program for dagen følger.

Hvis du kun deltager i den sygeplejefaglige dag, er prisen 200 kr., som betales ved tilmelding.