Bestyrelsen

Læs mere om bestyrelsen i Seniorsammenslutningen.

 

Seniorsammenslutningen er inddelt i 5 kredse svarende til Dansk Sygeplejeråds struktur. I hver kreds vælges 1 medlem til landsbestyrelsen.

Landsbestyrelsen holder ca. 4 møder om året. På møderne planlægges bl.a. højskole/landsmøde og sygeplejefaglig dag, som afholdes hvert år i august måned for DSR's seniormedlemmer.  Desuden drøftes diverse emner af relevans for Seniorsammenslutningen.

Landsbestyrelsen er desuden ansvarlig for afvikling af valg til Seniorsammenslutningens kontaktudvalg.

 

Nuværende bestyrelse

Find kontaktoplysninger på bestyrelsen

 

Officielle dokumenter

Læs udtalelser og referater fra bestyrelsen