Bestyrelsen 2019-2021

Bestyrelsens sammensætning og kontaktinformation.

Bestyrelsen

 

Der har været afholdt valg til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse i juni 2019. Den valgte bestyrelse tiltræder på Seniorsammenslutningens generalforsamling den 8. august 2019.

 

Formand

Mette Bille
Kreds Midtjylland
mbi@oncable.dk

Næstformand og sekretær

Lis Anette Andersen
Kreds Hovedstaden
Lis.a.andersen@live.dk

PR- og IT-ansvarlig

Anna Lise Bonde
Kreds Nordjylland
bondezita@yahoo.dk

Kasserer

Karin Karlsson
Kreds Sjælland
karink@hotmail.com

Ansvarlig for højskoleophold

Doris Klockmann
Kreds Syddanmark
dorisklockmann@yahoo.dk

 

Bestyrelsessuppleanter

Margot Farsund
Kreds Hovedstaden
mfarsund@gmail.com

Susanne Eske Christensen
Kreds Midtjylland
susec1@hotmail.com

Lone Normann Andersen
Kreds Nordjylland
lonenormann@hotmail.com

Gulle Aagaard
Kreds Sjælland
aagaardgulle@gmail.com

Karen Margrethe Maglekær
Kreds Syddanmark
kmm@maglekaer.dk