Officielle dokumenter

Her kan du finde: Dagsordener og referater fra Seniorsammenslutningens landsbestyrelsesmøder, referat fra generalforsamling, fra møder mellem landsbestyrelsen og kontaktudvalgsformænd samt udtalelser vedtaget i bestyrelsen.

Udtalelser

Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Seniorsammenslutningens landsbestyrelse har vedtaget en udtalelse om frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet.

  • Den frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale.
  • Frivillige udfører opgaver, der ikke er en ydelse, som borgeren har retskrav på.
  • Den frivillige organiserer sig i en forening eller et netværk, hvilket giver den frivillige tryghed i det daglige.
  • Det frivillige sociale arbejde skal drives af lysten og evnen til at hjælpe og være noget for andre.
  • Socialt frivilligt arbejde er et bidrag og supplement til de offentlige tilbud.
  • Vi skal ikke gå ind og tage arbejdet fra de ansatte.
  • Hvis vi går ind i frivilligt arbejde, bør det være for at støtte sociale funktioner og dermed aflaste de pårørende.
  • Den frivillige skal tilbydes kurser og temadage for at styrke og uddanne de frivillige.
  • Vi vil i øvrigt henvise til det materiale, der ligger om frivilligt arbejde på en del hospitaler og i nogle kommuner samt i kredsene.

Du kan hente dokumentet med udtalelsen ned her:  Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Referater fra Seniorsammenslutningens generalforsamlinger

2018

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 1. august på Rødding Højskole. Du kan læse referatet her: Referat fra generalforsamling i seniorsammenslutningen 2018

Referat fra generalforsamling i seniorsammenslutningen 2018

Referater og dagsordner fra bestyrelsens møder

2019

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 4. og 5. februar. Du kan læse referatet fra mødet her: referat fra møde 4.-5. februar 2019

2018
 

Landsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 19. og 20. november. Du kan læse referatet fra mødet her referat fra bestyrelsesmøde den 19. og 20. november 2018

Landsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde den 16. oktober på Koldingfjord for at gennemgå Seniorsammenslutningens vedtægter. Du kan læse dagsorden for mødet her: Dagsorden møde 16.10.2018

Landsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 3. og 4. september 2018. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat 3.-4. september 2018

Landsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 16. og 17. april 2018. Du kan læse referatet fra mødet her: Referat møde i landsbestyrelsen16.04.18 + 17.04.18

Landsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 19. og 20. februar 2018. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat fra bestyrelsmøde 19.02.18-20.02.18