Officielle dokumenter

Her kan du finde: Dagsordener og referater fra Seniorsammenslutningens landsbestyrelsesmøder, referat fra generalforsamling, fra møder mellem landsbestyrelsen og kontaktudvalgsformænd samt udtalelser vedtaget i bestyrelsen.

Udtalelser

Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Seniorsammenslutningens landsbestyrelse har vedtaget en udtalelse om frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet.

  • Den frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale.
  • Frivillige udfører opgaver, der ikke er en ydelse, som borgeren har retskrav på.
  • Den frivillige organiserer sig i en forening eller et netværk, hvilket giver den frivillige tryghed i det daglige.
  • Det frivillige sociale arbejde skal drives af lysten og evnen til at hjælpe og være noget for andre.
  • Socialt frivilligt arbejde er et bidrag og supplement til de offentlige tilbud.
  • Vi skal ikke gå ind og tage arbejdet fra de ansatte.
  • Hvis vi går ind i frivilligt arbejde, bør det være for at støtte sociale funktioner og dermed aflaste de pårørende.
  • Den frivillige skal tilbydes kurser og temadage for at styrke og uddanne de frivillige.
  • Vi vil i øvrigt henvise til det materiale, der ligger om frivilligt arbejde på en del hospitaler og i nogle kommuner samt i kredsene.

Du kan hente dokumentet med udtalelsen ned her:  Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Referater fra Seniorsammenslutningens generalforsamlinger

2021

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 11. august. Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her:  Referat generalforsamling 2021.pdf

2020

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 5. august. Du kan læse referatet fra generalforsamlikngen her: Referat generalforsamling 2020

Referater og dagsordner fra bestyrelsens møder

2022

Landsbestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 21.-22. februar 2022. Du kan læse dagsorden for mødet her:  Dagsorden bestyrelsesmøde 21.-22. februar 2022

2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 22.-23. november. Du kan læse referatet fra mødet her:  referat bestyrelsesmøde 22.-23.11.2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 17.-18. maj. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat bestyrelsesmøde 17.-18. maj 2021

Landsbestyrelsen afholdt møde den 15.-16. marts. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat bestyrelsesmøde 15.-16. marts 2021

Referat fra møde mellem landsbestyrelsen og repræsentanter fra kontaktudvalgene

2021

Landsbestyrelsen holdt møde med repræsetnanter fra kontaktudvalgene den 5. oktober 2021. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat fra Fredericiamøde den 5. oktober 2021