Officielle dokumenter

Her kan du finde: Dagsordener og referater fra Seniorsammenslutningens landsbestyrelsesmøder, referat fra generalforsamling, fra møder mellem landsbestyrelsen og kontaktudvalgsformænd samt udtalelser vedtaget i bestyrelsen.

Udtalelser

Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Seniorsammenslutningens landsbestyrelse har vedtaget en udtalelse om frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet.

  • Den frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale.
  • Frivillige udfører opgaver, der ikke er en ydelse, som borgeren har retskrav på.
  • Den frivillige organiserer sig i en forening eller et netværk, hvilket giver den frivillige tryghed i det daglige.
  • Det frivillige sociale arbejde skal drives af lysten og evnen til at hjælpe og være noget for andre.
  • Socialt frivilligt arbejde er et bidrag og supplement til de offentlige tilbud.
  • Vi skal ikke gå ind og tage arbejdet fra de ansatte.
  • Hvis vi går ind i frivilligt arbejde, bør det være for at støtte sociale funktioner og dermed aflaste de pårørende.
  • Den frivillige skal tilbydes kurser og temadage for at styrke og uddanne de frivillige.
  • Vi vil i øvrigt henvise til det materiale, der ligger om frivilligt arbejde på en del hospitaler og i nogle kommuner samt i kredsene.

Du kan hente dokumentet med udtalelsen ned her:  Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

 

Referater fra Seniorsammenslutningens generalforsamlinger

2020

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 5. august. Du kan læse referatet fra generalforsamlikngen her: Referat generalforsamling 2020

2019

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 8. august. Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her Referat fra generalforsamling 2019 

 

Referater og dagsordner fra bestyrelsens møder

2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 15.-16. marts 2021.  Dagsorden bestyrelsesmøde 15.-16.2.2021 u kan læse referatet fra mødet her: referat bestyrelsesmøde 15-16.3.2021.pdf

2020

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 16.-17. november. Du kanlæse referatet fra mødet her: Referat fra møde 16.-17. november 2020

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 14.-15. september. Du kan læse referatet fra mødet her: Referat fra bestyrelsesmøde 14.-15.9.2020

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 18.-19. maj. Du kan læse referatet fra mødet her: Referat fra møde 18.-19.maj 2020

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 24.-25. februar. Du kan læse referatet fra mødet her: referat fra bestyrelsesmoede 24-25. maj 2020.pdf

 

 

Referat fra møde mellem landsbestyrelsen og repræsentanter fra kontaktudvalgene

2019

Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene den 13. juni 2019. Du kan læse referatet fra mødet her: Referat fra møde med kontaktudvalgene 13.6.2019