Officielle dokumenter

Her kan du finde: Referater fra Seniorsammenslutningens landsbestyrelsesmøder, referater fra generalforsamlinger, fra møder mellem landsbestyrelsen og kontaktudvalgsformænd samt udtalelser vedtaget i bestyrelsen.

Udtalelser

Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Seniorsammenslutningens landsbestyrelse har vedtaget en udtalelse om frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet.

  • Den frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale.
  • Frivillige udfører opgaver, der ikke er en ydelse, som borgeren har retskrav på.
  • Den frivillige organiserer sig i en forening eller et netværk, hvilket giver den frivillige tryghed i det daglige.
  • Det frivillige sociale arbejde skal drives af lysten og evnen til at hjælpe og være noget for andre.
  • Socialt frivilligt arbejde er et bidrag og supplement til de offentlige tilbud.
  • Vi skal ikke gå ind og tage arbejdet fra de ansatte.
  • Hvis vi går ind i frivilligt arbejde, bør det være for at støtte sociale funktioner og dermed aflaste de pårørende.
  • Den frivillige skal tilbydes kurser og temadage for at styrke og uddanne de frivillige.
  • Vi vil i øvrigt henvise til det materiale, der ligger om frivilligt arbejde på en del hospitaler og i nogle kommuner samt i kredsene.

Du kan hente dokumentet med udtalelsen ned her:  Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

 

Seniorsammenslutningens generalforsamlinger

2022

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 17. august. Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her:   REFERAT generalforsamling SESAM d. 17. august 2022

2021

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 11. august. Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her:  Referat generalforsamling 2021.pdf

2020

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 5. august. Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her: Referat generalforsamling 2020

 

Bestyrelsens møder

2023

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 20.-21. februar 2023. Du kan læse referatet her:  Referat - Landsbestyrelsesmøde 20.-21. februar 2023

2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 14.-15. november 2022. Du kan læse referatet her:  Referat Landsbestyrelsesmøde 14.-15. november 2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 12.-13. september 2022. Du kan læse referatet  her:  Referat Landsbestyrelsesmøde d.12.-13. september 2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 16.-17. maj 2022. Du kan læse referatet her:  Referat bestyrelsesmøde 16.-17. maj 2022

Landsbestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 21.-22. februar 2022. Du kan læse dagsorden for mødet her:  Dagsorden bestyrelsesmøde 21.-22. februar 2022

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 21.-22. februar 2022 er ikke udkommet pga. sygdom og kan ikke genskabes.

2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 22.-23. november. Du kan læse referatet her:  referat bestyrelsesmøde 22.-23.11.2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d.17.-18. maj. Du kan læse referatet her:  Referat bestyrelsesmøde 17.-18. maj 2021

Landsbestyrelsen afholdt møde d. 15.-16. marts. Du kan læse referatet her:  Referat bestyrelsesmøde 15.-16. marts 2021

 

Møder mellem landsbestyrelsen og repræsentanter fra kontaktudvalgene

2022

Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene d. 31. maj 2022. Du kan læse referatet her:  Referat fra Fredericiamøde den 31. maj 2022

2021

Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene d. 5. oktober 2021. Du kan læse referatet  her:  Referat fra Fredericiamøde den 5. oktober 2021