Officielle dokumenter

Her kan du finde: Dagsordener og referater fra Seniorsammenslutningens landsbestyrelsesmøder, referat fra generalforsamling, fra møder mellem landsbestyrelsen og kontaktudvalgsformænd samt udtalelser vedtaget i bestyrelsen.

Udtalelser

Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Seniorsammenslutningens landsbestyrelse har vedtaget en udtalelse om frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet.

  • Den frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale.
  • Frivillige udfører opgaver, der ikke er en ydelse, som borgeren har retskrav på.
  • Den frivillige organiserer sig i en forening eller et netværk, hvilket giver den frivillige tryghed i det daglige.
  • Det frivillige sociale arbejde skal drives af lysten og evnen til at hjælpe og være noget for andre.
  • Socialt frivilligt arbejde er et bidrag og supplement til de offentlige tilbud.
  • Vi skal ikke gå ind og tage arbejdet fra de ansatte.
  • Hvis vi går ind i frivilligt arbejde, bør det være for at støtte sociale funktioner og dermed aflaste de pårørende.
  • Den frivillige skal tilbydes kurser og temadage for at styrke og uddanne de frivillige.
  • Vi vil i øvrigt henvise til det materiale, der ligger om frivilligt arbejde på en del hospitaler og i nogle kommuner samt i kredsene.

Du kan hente dokumentet med udtalelsen ned her:  Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

 

Referater fra Seniorsammenslutningens generalforsamlinger

2018

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 1. august på Rødding Højskole. Du kan læse referatet her: Referat fra generalforsamling i seniorsammenslutningen 2018

 

Referater og dagsordner fra bestyrelsens møder

2019

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 6. og 7. maj. Du kan læse referatet fra mødet her: Referat fra møde 6.-7. maj 2019

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 4. og 5. februar. Du kan læse referatet fra mødet her:  referat fra møde 4.-5. februar 2019


Referat fra møde mellem landsbestyrelsen og repræsentanter fra kontaktudvalgene

2019

Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene den 13. juni 2019. Du kan læse referatet fra mødet her: Referat fra møde med kontaktudvalgene 13.6.2019