Officielle dokumenter

Her kan du finde: Dagsordener og referater fra Seniorsammenslutningens landsbestyrelsesmøder, referat fra generalforsamling, fra møder mellem landsbestyrelsen og kontaktudvalgsformænd samt udtalelser vedtaget i bestyrelsen.

Udtalelser

Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Seniorsammenslutningens landsbestyrelse har vedtaget en udtalelse om frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet.

  • Den frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale.
  • Frivillige udfører opgaver, der ikke er en ydelse, som borgeren har retskrav på.
  • Den frivillige organiserer sig i en forening eller et netværk, hvilket giver den frivillige tryghed i det daglige.
  • Det frivillige sociale arbejde skal drives af lysten og evnen til at hjælpe og være noget for andre.
  • Socialt frivilligt arbejde er et bidrag og supplement til de offentlige tilbud.
  • Vi skal ikke gå ind og tage arbejdet fra de ansatte.
  • Hvis vi går ind i frivilligt arbejde, bør det være for at støtte sociale funktioner og dermed aflaste de pårørende.
  • Den frivillige skal tilbydes kurser og temadage for at styrke og uddanne de frivillige.
  • Vi vil i øvrigt henvise til det materiale, der ligger om frivilligt arbejde på en del hospitaler og i nogle kommuner samt i kredsene.

Du kan hente dokumentet med udtalelsen ned her:  Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Referater fra Seniorsammenslutningens generalforsamlinger

2021

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 11. august. Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her:  Referat generalforsamling 2021.pdf

2020

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 5. august. Du kan læse referatet fra generalforsamlikngen her: Referat generalforsamling 2020

Referater og dagsordner fra bestyrelsens møder

2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 16.-17. maj 2022. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat bestyrelsesmøde 16.-17. maj 2022

Referatet fra bestyrelsesmøde den 21.-22. februar 2022 er ikke udkommet pga. sygdom og kan ikke genskabes.

Landsbestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 21.-22. februar 2022. Du kan læse dagsorden for mødet her:  Dagsorden bestyrelsesmøde 21.-22. februar 2022

2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 22.-23. november. Du kan læse referatet fra mødet her:  referat bestyrelsesmøde 22.-23.11.2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 17.-18. maj. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat bestyrelsesmøde 17.-18. maj 2021

Landsbestyrelsen afholdt møde den 15.-16. marts. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat bestyrelsesmøde 15.-16. marts 2021

Referater og dagsordner fra møde mellem landsbestyrelsen og repræsentanter fra kontaktudvalgene

2022

Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene den 31. maj 2022. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat fra Fredericiamøde den 31. maj 2022

2021

Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene den 5. oktober 2021. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat fra Fredericiamøde den 5. oktober 2021