Valg til Landsbestyrelsen i Seniorsammenslutningen 2021

Ifølge Seniorsammenslutningens vedtægter skal der være valg til landsbestyrelsen i maj måned i ulige år.

Bestyrelsens sammensætning

Der vælges et medlem og en suppleant for hver af de 5 kredse, som Seniorsammenslutningen er inddelt i. Valget foregår i de enkelte kredse.

Medlemmer

Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der modtager pension eller efterløn, er automatisk medlem af Seniorsammenslutningen og dermed valgbar og stemmeberettiget til bestyrelsesvalget.

Kandidater

Kandidater skal anmelde deres kandidatur senest 30. april

Hvis der kun er opstillet det antal kandidater og det antal suppleanter, der skal vælges, er disse valgt uden afstemning. 

Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær, en PR- og IT-ansvarlig samt en ansvarlig for planlægning af højskoleophold/andre arrangementer. 

Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter den generalforsamling, hvor valget er bekendtgjort.