Valg til Landsbestyrelsen i Seniorsammenslutningen 2023

Ifølge Seniorsammenslutningens vedtægter skal der være valg til landsbestyrelsen i maj måned i ulige år.

Bestyrelsens sammensætning

Der vælges et medlem og en suppleant for hver af de 5 kredse, som Seniorsammenslutningen er inddelt i. Valget foregår i de enkelte kredse.

Medlemmer

Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der modtager pension eller efterløn, er automatisk medlem af Seniorsammenslutningen og dermed valgbar og stemmeberettiget til bestyrelsesvalget.

Det er muligt kun at opstille som suppleant, men betingelsen er dig at der er en der stiller op som medlem i sammen kreds. 

Der er mulighed for at stemme ved fuldmagt.

Kandidater

Kandidater skal anmelde deres kandidatur senest d. 30. april

Er der ikke anmeldt flere kandidater, end der skal vælges i hver kreds, er disse valgt uden valghandling. 

Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær, PR- og IT-ansvarlig samt en ansvarlig for planlægning af højskoleopholdet. 

Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen, som holdes i august.