Valgprocedure til Landsbestyrelsen

Om afvikling af valg til Seniorsammenslutningens bestyrelse.

Landsbestyrelsens opbygning

Det fremgår af Seniorsammenslutningens vedtægter §5, at Seniorsammenslutningen er inddelt i 5 kredse svarende til DSR`s struktur.

I hver kreds vælges 1 bestyrelsesmedlem. Disse udgør Landsbestyrelsen.

Der vælges tillige 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem, som er personlig suppleant for det kredsvalgte medlem.

Proceducere for valg

Om procedure for valg til Landsbestyrelsen fremgår, at dette sker lokalt i hver af de 5 kredse.

Landsbestyrelsen er ansvarlig for valgets gennemførsel, men de 5 kredse kan lokalt tilrettelægge den procedure for valgets afvikling, som de vil. Det skal dog sikres, at alle Seniorsammenslutningens medlemmer får mulighed for at afgive stemme. 

Ovennævnte betyder, at vedtægterne ikke fastlægger, hvorledes valghandlingen finder sted i de 5 kredse, men at enten Landsbestyrelsen eller kredsens Kontaktudvalg er ansvarlig for at fastlægge valghandlingen.

2 muligheder for afstemning

  1. Valg gennemføres ved urafstemning blandt kredsens medlemmer.
  2. Valg gennemføres med et ” valgmøde”, hvor der er mulighed for at stemme med fuldmagt.

Som vedtægterne er formuleret, er det Landsbestyrelsen/de enkelte kredse, der forestår valgets gennemførelse.

Det  er muligt at stemme ved at hente og udfylde fuldmagten her:  Fuldmagten til landsbestyrelsesvalg

Tidsterminer

Om tidsterminerne fremgår det af vedtægterne § 6, at valget skal være afsluttet i hver af de 5 kredse ultimo maj i ulige år. Kandidater skal anmelde deres kandidatur senest 30. april. De opstillede skal være medlemmer af Seniorsammenslutningen.

Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater og det antal suppleanter, der skal vælges, er disse valgt uden afstemning.