Seniorsammenslutning Trekanten

Kontaktoplysninger og arrangementer

Program

Der er ikke lavet et program for 2021, vi annoncerer i stedet løbende grundet corona-situationen.

 


Her finder du kontaktudvalget

Oversigt følger når vi har haft valg til det nye kontaktudvalg.

 

AFLYST

Vores planlagte aktivitet den 11. marts med afholdelse til kontaktudvalget er desværre aflyst, grundet covid-19 situationen.

Vi håber at vi snart kan genstarte vores aktiviteter igen og ved samme lejlighed få sammensat kontaktudvalget.

I informeres via mail og her på siden, så snart vi ved noget mere konkret.

 

 

Valg til Landsbestyrelsen 2021-2023

Der afholdes valg til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse i juni 2021. 

Valget til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd (SESAM) finder sted i kredsene på baggrund af kandidater, der senest d. 30. april har meldt deres kandidatur og som samtidig er medlem af Seniorsammenslutningen. Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater, og det antal suppleanter, der skal vælges, er disse valgt uden afstemning. Det er muligt kun at ønske at stille op som suppleant. Betingelsen er dog, at der er en, som stiller op som kandidat i kredsen.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Den nye Landsbestyrelse konstituerer sig på et møde i juni måned 2021.

Doris Klockmann fra seniorerne i Syd, stiller op til en ny periode som formand. Ligeledes stiller Karen Margrethe Maglekær fra seniorerne på Fyn op som suppleant.

Er du interesseret i at vide mere?
Kontakt Doris Klockmann, der er formand for SESAM i Kreds Syddanmark, på tlf.  21837070 eller mail: dorisklockmann@yahoo.dk 

 

Valgmøde i Fredericia

Ved flere kandidater der opstiller, afholdes der valgmøde den 10. maj i Fredericia. Mødet holdes i tidsrummet kl. 13-15 i DSR's lokaler, Vejlevej 121, 7000 Fredericia. Ved spørgsmål bedes du kontakte Jenny Malberg, se kontaktdata nedenfor.

 

Næstkommende arrangement sommerudflugt

Vi håber at kunne indbyde til årets sommerudflugt til Forsorgsmuseet i Svendborg Torsdag den 27.maj

Vi starter med bus fra Vejle klokken 8.30 ved Borgvold, kører til Fredericia hos DSR på Vejlevej, afgang derfra klokken 9.00. Dem fra Kolding kører sammen i bil til Fredericia.

Vi starter med morgenkaffe og brød ved Hindsgavl ved Middelfart. Derefter går turen til Svendborg, hvor vi får rundvisning og hører om tidligere tiders fattighus.

Efterfølgende spiser vi en lækker frokost i nærheden.

Som kompensation for årets corona nedlukning koster det kun 150 kroner at deltage. Eventuel ledsager 200 kroner.

Husk tilmelding til kontaktudvalget senest tirsdag den 25.5.

Betaling
Vores kontonummer er : 7244 0001543815. Eller kontant betaling for udflugten 200 kroner. 

Vel mødt alle.

 

OBS:

Vi ikke har alles mailadresser ajourført. Er du derfor vidende om en kollega der ønsker at deltage i Seniorsammenslutningen Trekanten 's arrangementer,  er du velkommen til at skrive eller ringe til kontaktudvalget.

 

Kontaktoplysninger Seniorsammenslutning Trekanten

Kontakt DSR

 

Kasserer

Jenny Malberg
Tlf.:  7214 5177 / 3123 7433
Mail: jenny.e.malberg@gmail.com

Sekretær

Annalise Lund
Tlf.:  6172 6213
Mail: lia@profibermail.dk