Seniorsygeplejerskerne i Kreds Hovedstaden Nord

Se aktiviteterne for 2021 arrangeret af seniorsygeplejerskerne i Kreds Hovedstaden Nord.

Tilmelding til arrangementer

Tilmelding til Bente Pedersen på tlf. 23 45 85 07 eller på mail: bptvingsvej@gmail.com.
Alle foredrag foregår i Rådhusstræde 29, 3400 Hillerød.
Alle arrangementer bliver annonceret i Sygeplejersken.

Kontaktudvalget i Kreds Hovedstaden Nord har besluttet, at på grund af Corona situationen, og at det lokale vi råder over er svært at gøre Corona sikker, at aflyse alle aktiviteter i foråret 2021. Hvis situationen mod forventning ændrer sig vil vi naturligvis planlægge og gennemføre arrangementer. Vi håber at alt er normaliseret til efterårs sæsonen.

På vegne af kontaktudvalget i Nord

Bente Pedersen

Efterårsprogram 2021

Onsdag den 1. september . Velkommen tilbage. Gensidig orientering samt orientering fra Landsbestyrelsen ved Lis Andersen.

Fredag den 1. oktober. FNs internationale ældredag. Program og sted offentlig gøres senere.

Onsdag den 3. november. Jeanet Ulrikkeholm underholder med franske og danske kærlighedssange.

Onsdag den 1. december. Julemiddag på Skævinge Kro, Jernbanevej 1, 3320 Skævinge kl. 12-16.