Medlem af Seniorsammenslutningen?

I Dansk Sygeplejeråd bliver man automatisk medlem af Seniorsammenslutningen, når man stopper med at arbejde som sygeplejerske og overgår til enten efterløn, førtidspension eller alderspension.

Som seniorsygeplejerske..

Selvom du er gået på pension, efterløn eller førtidspension, kan du sagtens blive ved med at dyrke din sygeplejefaglighed. I Seniorsammenslutningen kan du gøre det i selskab med en masse andre seniorsygeplejersker.

Seniorsammenslutningen er Dansk Sygeplejeråds tilbud til dig, der ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. Du er automatisk medlem, når du beholder dit medlemskab af DSR. Sammenslutningen har ca. 8.000 medlemmer, der nyder godt af hinandens selskab og de mange forskellige aktiviteter, sammenslutningen arrangerer året rundt.

Seniorsammenslutningens formål:

Seniorsammenslutningen i DSR arbejder ud fra tre hovedformål, som er:

  1. At arbejde for fremme af fælles faglige og organisatoriske interesser for seniorsygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd.
  2. At foreslå, medvirke ved og foretage undersøgelser/projekter inden for socialog sundhedsvæsenet, hvor seniorsygeplejerskers viden og erfaringer kan være befordrende for kortlægning og udfald af undersøgelsen/projektet.
  3. At tage initiativ til og tilrettelægge kurser, møder og andre aktiviteter for Seniorsammenslutningens medlemmer på lands- og kredsplan. 

Læs mere her om det at være medlem af Seniorsammenslutningen