Seniorsammenslutning Fyn

Kontaktoplysninger og arrangementer

Kontaktudvalg

Kontaktudvalget i Seniorsammenslutningen Fyn (SESAM Fyn)

 

Program

Her finder du program for 2021

 

Hilsen fra kontaktudvalget

Desværre er coronasituationen stadig med mange begrænsninger og nye forhindringer og vi tænker, at det ikke ændrer sig væsentligt i nærmeste fremtid.

Vi har stadig et håb om, at vi kan gennemføre vores sommerudflugt, d. 20/5-2021, men ingen kan vide det endnu.

Forhåbentlig holder alle sig raske og i positiv stemning, ikke mindst fordi det nu går mod forår og, pandemien trods alt er ved at blive tæmmet.

 

Mange venlige forårshilsener fra
Det fynske Kontaktudvalg,

Conny, Doris, Karen Margrethe, Kirsten og Ingelise.

 

 

Valg til Landsbestyrelsen 2021-2023

Der afholdes valg til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse i juni 2021. 

Valget til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd (SESAM) finder sted i kredsene på baggrund af kandidater, der senest d. 30. april har meldt deres kandidatur og som samtidig er medlem af Seniorsammenslutningen. Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater, og det antal suppleanter, der skal vælges, er disse valgt uden afstemning. Det er muligt kun at ønske at stille op som suppleant. Betingelsen er dog, at der er en, som stiller op som kandidat i kredsen.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Den nye Landsbestyrelse konstituerer sig på et møde i juni måned 2021.

Doris Klockmann fra seniorerne i Syd, stiller op til en ny periode som formand. Ligeledes stiller Karen Margrethe Maglekær fra kontaktudvalget her på Fyn op som suppleant.

Er du interesseret i at vide mere?
Kontakt Doris Klockmann, der er formand for SESAM i Kreds Syddanmark, på tlf.  21837070 eller mail: dorisklockmann@yahoo.dk 

 

Valgmøde på Fyn

Ved flere kandidater der opstiller, afholdes der i valgmøde i Odense den 6. maj kl. 13.30-15.30. Såfremt fysisk fremmøde bliver muligt på grund af covid-19 restriktioner, mødes vi på Odin Havnepark, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense. Har du spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte Ingelise Bruhn, se kontaktdata nedenfor.

 

Kontaktoplysninger Seniorsammenslutningen Fyn

Kontakt DSR

Formand

Ingelise Bruhn
Tlf.: 5184 2275, mail: ibruhn@hotmail.com

Sekretær

Conny Andersen
Tlf.: 2176 8818, mail: coands@gmail.com

Kasserer

Doris Glue Bjørnø
Tlf.: 30625856/62205994, mail: dorisoghans@mail.tele.dk