Sådan tilmelder du dig

Tilmelding til Seniorsammenslutningens arrangementer i Nordjylland kan ske både telefonisk, via sms og på hjemmesiden.

Telefon eller sms

Birgit Hansen: Mobil 6084 6854

AnnaLise Bonde: Mobil 2283 4628

 

På hjemmesiden

Via Arrangementer.