Senior i Syddanmark

Her er det muligt at finde relevante informationer for dig som senior i Kreds Syddanmark

Velkommen til Seniorsammenslutningen i Kreds Syddanmark

Seniorsammenslutningen i Kreds Syddanmark er et godt tilbud, hvis du ønsker at bevare kontakten med kolleger og organisationen lokalt.

Som medlem i Dansk Sygeplejeråd har du, hvis du er fyldt 55 år, mulighed for at deltage i de aktiviteter, som én af kredsens fire seniorsammenslutninger arrangerer i dit lokalområde.
Ligesom du kan deltage i valg af medlemmer såvel til de lokale kontaktudvalg som til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse.
 

Velkomstpjece

Her finder du fælles velkomstfolder for de 4 kontaktudvalg i Kreds Syddanmark.

Velkomstpjece for de 4 kontaktudvalg i Kreds Syddanmark

 

Valg til Landbestyrelsen 2021-2023

Der afholdes valg til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse i juni 2021. 

Valget til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd (SESAM) finder sted i kredsene på baggrund af kandidater, der senest d. 30. april har meldt deres kandidatur og som samtidig er medlem af Seniorsammenslutningen. Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater, og det antal suppleanter, der skal vælges, er disse valgt uden afstemning. Det er muligt kun at ønske at stille op som suppleant. Betingelsen er dog, at der er en, som stiller op som kandidat i kredsen.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Den nye Landsbestyrelse konstituerer sig på et møde i juni måned 2021.

Doris Klockmann fra seniorerne i Syd, stiller op til en ny periode som formand. Ligeledes stiller Karen Margrethe Maglekær fra seniorerne på Fyn op som suppleant.

Melder der sig flere kandidater, vil der i de enkelte kontaktudvalg blive afholdt valgmøder - såfremt det fysisk er muligt grundet covid-19. Du kan holde dig orienteret på de enkelte kontaktudvalgs hjemmesider.

Er du interesseret i at vide mere?
Kontakt Doris Klockmann, der er formand for SESAM i Kreds Syddanmark, på tlf.  21837070 eller mail: dorisklockmann@yahoo.dk