Seniorsammenslutning Esbjerg

Kontaktoplysninger og arrangementer

 

 

Seniorsammenslutningen Esbjergs arrangementer

Kontaktoplysninger og arrangementer


Kontaktudvalget

Her finder du kontaktudvalget

 

Program

Her finder du programmet for 2021 ​

 

Førstkommende arrangement 19. maj

Kom til foredrag med sygeplejerske Karen Margrethe Maglekjær: "Sygeplejefortællinger fra en svunden tid"

Livet som sygeplejerske i en svunden tid, med indblik i en facinerende verden - nærmest som et samfund i sig selv - krydret med personlige historier fra patienter og pårørende.

Karen Margrethe Maglekjær har skrevet en bog om emnet, der vil være til salg.

 

Tid og sted:

19. maj 2021 kl. 14.00-16.00: Hovedbiblioteket, Nørregade 19, lokale 1, 6700 Esbjerg

Tilmelding:

Senest 12. maj til Tove, mail:  Tovebrinck@hotmail.com, tlf 2927 2374,eller Nina Jakobsen tlf 3032 4337.

Pris:

Kaffe og kage 50 kr.

 

Næstkommende arrangement: 16. juni

Sommerudflugt til "Historiecenter Dybbøl Banke"

Se programmet her

 

Tid og sted:

Onsdag den 16. Juni 2021. Afgang kl. 7.45 fra museumspladsen i Esbjerg.
Undervejs er der kaffepause med rundstykker, efter guidet rundvisning på Dybbøl Banke, middag på Kværs Kro.
Hjemturen går langs Flensborg Fjord, ankomst Esbjerg 17.30.
 

Tilmelding:

Senest 1. juni til tovebrinck@hotmail.com, tlf 29272374 eller Nina Jakobsen tlf. 30324337.
 

Pris:

Hele herligheden koster 350 kr.
Betaling vil vi rigtig gerne have på konto nr.1551 4450481926. Husk deltagernavn i tekst til modtager - ellers kontant på dagen.

 

 

Valg til Landbestyrelsen 2021-2023

Der afholdes valg til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse i juni 2021. 

Valget til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd (SESAM) finder sted i kredsene på baggrund af kandidater, der senest d. 30. april har meldt deres kandidatur og som samtidig er medlem af Seniorsammenslutningen. Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater, og det antal suppleanter, der skal vælges, er disse valgt uden afstemning. Det er muligt kun at ønske at stille op som suppleant. Betingelsen er dog, at der er en, som stiller op som kandidat i kredsen.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Den nye Landsbestyrelse konstituerer sig på et møde i juni måned 2021.

Doris Klockmann fra seniorerne i Syd, stiller op til en ny periode som formand. Ligeledes stiller Karen Margrethe Maglekær fra seniorerne på Fyn op som suppleant.

Er du interesseret i at vide mere?
Kontakt Doris Klockmann, der er formand for SESAM i Kreds Syddanmark, på tlf.  21837070 eller mail: dorisklockmann@yahoo.dk 

 

Valgmøde i Esbjerg

Ved flere kandidater der opstiller, afholdes der valgmøde i Esbjerg den 19. maj i forbindelse med vores planlagte foredrag med Karen Margrethe Maglekjær. Mødet holdes kl. 14-16 på Hovedbiblioteket, Nørregade 19, Esbjerg, Lokale 1.

 

 

Kontakt DSR

Kontaktoplysninger Seniorsammenslutningen Esbjerg

 

Formand

Tove Brinck
Tlf. 2927 2374
Mail: tovebrinck@hotmail.com

 

Kasserer

Anne Lise Kristensen
tlf. 2426 5703
Mail: krale@esenet.dk