Formål, vedtægter og vision

Her kan du læse mere om Seniorsammenslutningens formål, vedtægter og visionspapir.

Formål

 • At arbejde for fremme af fælles faglige og organisatoriske interesser for seniorsygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd.
 • At foreslå, medvirke ved og foretage undersøgelser/projekter inden for social-og sundhedsvæsenet, hvor seniorsygeplejerskers viden og erfaringer kan være befordrende for kortlægning og udfald af undersøgelsen/projektet.
 • At tage initiativ til og tilrettelægge kurser, møder og andre aktiviteter for Seniorsammenslutningens medlemmer på lands- og kredsplan.
   

Vedtægter

Vedtægterne for Seniorsammenslutningen i Dansk Sygeplejeråd er godkendt af Dansk Sygeplejeråd den 12.6.1991 og ændret i oktober 1994, oktober 2000, november 2003, august 2005, august 2008, august 2010, november 2014 samt oktober 2019.

Vedtægterne er udformet således, at Seniorsammenslutningens generalforsamling kan foretage en række tilretninger selvstændigt, i overensstemmelse med medlemmernes ønsker. Disse muligheder for selvstændig tilretning er nærmere specificeret i § 9, stk. 2 vedtægtsændringer.

Øvrige ønsker om vedtægtsændringer skal forinden ikrafttrædelse godkendes af Dansk Sygeplejeråd, som bl.a. sikrer at Seniorsammenslutningens vedtægter er i overensstemmelse med Dansk Sygeplejeråds love.

Du kan læse Seniorsammenslutningens vedtægter her: Seniorsammenslutningens vedtægter 2019

Vision

Landsbestyrelsen af seniorsygeplejersker i DSR vil i fremtiden arbejde for:

 • at få synliggjort seniorsygeplejerskernes arbejde, det vil vi gøre ved hjælp af:
  • Nyt fra DSR - din organisation, bringes i "Sygeplejersken" 4 gange årligt
  • annoncer i "Sygeplejersken"
  • indlæg i kredsbladene
  • deltagelse i generalforsamlinger samt andre relevante møder i kredsen
 • at sørge for netværksdannelser i de enkelte kredse, via disse netværksdannelser vil  vi orientere kredsene om, hvad vi arbejder med. Netværksdannelsen kan opstå ved at landsbestyrelsen sørger for, at der holdes fælles møder mellem kontaktudvalgene i de enkelte kredse
 • at arbejde for at alle seniorsygeplejersker får mulighed for at deltage i arrangementerne for seniorsygeplejerskerne, ved at sørge for at disse arrangementer foregår lokalt
 • at deltage i udviklingen af seniorpolitik samt sundhedspolitik, ved at gøre DSR opmærksom på, hvilke ressourcer og erfaringer vi er i besiddelse af
 • at få DSR til at melde ud, hvad de kan/vil tilbyde seniorsygeplejerskerne, det vil vi gøre ved at indbyde repræsentanter fra DSR til dele af vore arrangementer såvel lokalt som på generalforsamlingen
 • at arbejde på en bedre dialog med DSR centralt.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i november 2010.