Kontaktudvalg

For at fremme samarbejdet mellem DSR, kredsene og Seniorsammenslutningens medlemmer kan der nedsættes et kontaktudvalg i hvert valgområde.

 

Valg til Seniorsammenslutningens kontaktudvalg

Hvis du som pensioneret sygeplejerske ønsker indflydelse på kontaktudvalgets arbejde, så stil op til de kommende valg i kredsen.

Der skal være valg til de ialt 15 kontaktudvalg i kredsene i foråret 2022. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted.
 

Kontaktudvalgets sammensætning

I hvert valgområde (svarene til DSR's opstillingskredse) består kontaktudvalget af 3-7 medlemmer.
I det valgområde, hvor landsbestyrelsesmedlemmet hører til, er pågældende automatisk medlem.

Kontaktudvalgets opgave

De 15 kontaktudvalg afholder medlemsmøder med bl.a. foredrag af faglig karakter og temadage.
Arrangementerne omtales i fagbladet Sygeplejersken under ”Kurser, Møder og Meddelelser”.

Kontaktudvalgenes opgave er:

  • at tage initiativ til og medvirke ved tilrettelæggelse af aktiviteter for Seniorsammenslutningens medlemmer, herunder møder, studiekredse, temadage, foredrag, udflugter m.m.
  • at have kontakt til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse og DSR.

 

Kontaktudvalget 2020-2022

Kreds Hovedstaden

Birthe Berger
bberger@privat.dk

Bente Pedersen
bptvingsvej@gmail.com

Margot Farsund
mfarsund@gmail.com

Jytte Kure
jyttekure@gmail.com

Kreds Midtjylland

Vest
Mette Bille
mbi@oncable.dk

Øst
Susanne Eske Christensen
susec1@hotmail.com

Nord
Jette Levisen
jjlevisen@gmail.com

Syd
Inge Henriksen
helenelyst@stofanet.dk

Kreds Nordjylland

AnnaLise Bonde
bondezita@yahoo.dk 

Kreds Sjælland

Roskilde
Lene Tronholm
lenetronholm@live.dk

Vestsjælland
Birgit Jørgensen
ole-birgit@mail.dk

Storstrøm
Gurli Petersen
gurlise@hotmail.no

Kreds Syddanmark

Ingelise Bruhn
ibruhn@hotmail.com

Doris Klockmann
dorisklockmann@yahoo.dk

Tove Brinck
tovebrinck@hotmail.com

Angelika Kargo
ak@kargo2.dk