Kontaktudvalg

For at fremme samarbejdet mellem DSR, kredsene og Seniorsammenslutningens medlemmer kan der nedsættes et kontaktudvalg i hver valgkreds.

Kontaktudvalg

Valg til Seniorsammenslutningens kontaktudvalg 2018

Hvis du som pensioneret sygeplejerske ønsker indflydelse på kontaktudvalgets arbejde, så stil op til de kommende valg i kredsen.

Der er valg til de ialt 15 kontaktudvalg i kredsene til foråret 2018. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted.
 

Kontaktudvalgets sammensætning

I hver valgkreds består kontaktudvalget af 3-7 medlemmer.
I den valgkreds, hvor landsbestyrelsesmedlemmet hører til, er pågældende automatisk medlem.
 

Kontaktudvalgets opgave

De 15 kontaktudvalg afholder medlemsmøder med bl.a. foredrag af faglig karakter og temadage.
Arrangementerne omtales i fagbladet Sygeplejersken under ”Kurser, Møder og Meddelelser”.

Kontaktudvalgenes opgave er:

  • at tage initiativ til og medvirke ved tilrettelæggelse af aktiviteter for Seniorsammenslutningens medlemmer, herunder møder, studiekredse, temadage, foredrag, udflugter m.m.
  • at have kontakt til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse og DSR.

 

Kontaktudvalget 2016-2018

Kreds Hovedstaden

Birthe Berger
bberger@privat.dk

Aase Juul Nielsen
asnielsen@tdcadsl.dk

Jytte Kure
jyttekure@gmail.com

 

Kreds Sjælland

Elin Henriksen
elin.henriksen.dk@gmail.com

Grethe Colberg Nielsen
gcpn@mail.tele.dk

Gulle Aagaard
g-aagaard@mail.dk

 

Kreds Syddanmark

Ingelise Bruhn
ibruhn@hotmail.com

Kirsten Vigen Clausen
kirstenvigen@dlgmail.dk

Elna Schousboe
elnaschousboe@bbsyd.dk

Kirsten Thygesen
bongo@thygesen.mail.dk

 

Kreds Midtjylland

Birthe Larsen
birthe_larsen@hotmail.com

Susanne Eske Christensen
susec1@hotmail.com

Else Marie Kofoed
emj@koefoed.dk


Kreds Nordjylland

Birgit Hansen
birgithansen43@hotmail.com