Kontaktudvalg

For at fremme samarbejdet mellem DSR, kredsene og Seniorsammenslutningens medlemmer kan der nedsættes et kontaktudvalg i hvert valgområde.

Kontaktudvalg

Valg til Seniorsammenslutningens kontaktudvalg

Hvis du som pensioneret sygeplejerske ønsker indflydelse på kontaktudvalgets arbejde, så stil op til de kommende valg i kredsen.

Der skal være valg til de ialt 15 kontaktudvalg i kredsene i foråret 2020. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted.
 

Kontaktudvalgets sammensætning

I hvert valgområde (svarene til DSR's opstillingskredse) består kontaktudvalget af 3-7 medlemmer.
I det valgområde, hvor landsbestyrelsesmedlemmet hører til, er pågældende automatisk medlem.

Kontaktudvalgets opgave

De 15 kontaktudvalg afholder medlemsmøder med bl.a. foredrag af faglig karakter og temadage.
Arrangementerne omtales i fagbladet Sygeplejersken under ”Kurser, Møder og Meddelelser”.

Kontaktudvalgenes opgave er:

  • at tage initiativ til og medvirke ved tilrettelæggelse af aktiviteter for Seniorsammenslutningens medlemmer, herunder møder, studiekredse, temadage, foredrag, udflugter m.m.
  • at have kontakt til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse og DSR.

 

Kontaktudvalget 2018-2020

Kreds Hovedstaden

Birthe Berger
bberger@privat.dk

Aase Juul Nielsen
asnielsen@tdcadsl.dk

Jytte Kure
jyttekure@gmail.com

Anne Lise Eriksen
anlier@live.dk

 

Kreds Sjælland

Karin Karlsson
karink48@hotmail.com

Grethe Colberg Nielsen
gcpn@mail.tele.dk

Gulle Aagaard
gaagaardgulle@gmail.com

 

Kreds Syddanmark

Ingelise Bruhn
ibruhn@hotmail.com

Eva Frederiksen
evafrederiksen20@gmail.com

Elna Schousboe
elnaschousboe@gmail.com

Kirsten Thygesen
bongo@thygesen.mail.dk

 

Kreds Midtjylland

Mette Bille
mbi@oncable.dk

Susanne Eske Christensen
susec1@hotmail.com

Else Marie Koefoed
emjkoefoed@gmail.com


Kreds Nordjylland

Birgit Hansen
birgithansen43@hotmail.com