Seniorsammenslutning Syd

Kontaktoplysninger og arrangementer

Kontaktudvalg

Kontaktudvalget i Seniorsammenslutningen Syd

 

Program

Her finder du program for 2021

 

Førstkommende arrangement den 5. maj aflyst

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse Brunchen på Restaurant Under Sejlet, Aabenraa på grund af de nuværende restriktoner.

I stedet arbejder vi på at flytte Brunchen til den 8. juni i stedet, samme sted.  Nærmere information følger om det bliver en mulighed.

 

OBS på sommerudflugt den 8. juni

Sommerudflugten til Den Fynske Landsby flyttes til omkring 1. september, hvis situationen gør det muligt. Her følger ligeledes nærmere information.

 

Valg til Landsbestyrelsen 2021-2023

Der afholdes valg til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse i juni 2021. 

Valget til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd (SESAM) finder sted i kredsene på baggrund af kandidater, der senest d. 30. april har meldt deres kandidatur og som samtidig er medlem af Seniorsammenslutningen. Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater, og det antal suppleanter, der skal vælges, er disse valgt uden afstemning. Det er muligt kun at ønske at stille op som suppleant. Betingelsen er dog, at der er en, som stiller op som kandidat i kredsen.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Den nye Landsbestyrelse konstituerer sig på et møde i juni måned 2021.

Doris Klockmann fra seniorerne her i Syd, stiller op til en ny periode som formand. Ligeledes stiller Karen Margrethe Maglekær fra seniorerne på Fyn op som suppleant.

Er du interesseret i at vide mere?
Kontakt Doris Klockmann,  formand for SESAM i Kreds Syddanmark, på tlf.  21837070 eller mail: dorisklockmann@yahoo.dk 

 

Valgmøde i Syd

Ved flere kandidater der opstiller, afholdes der valgmøde i Aabenraa den 5. maj i forbindelse med vores planlagte brunch. Se tidspunkt og mødested ovenfor.

 

Kontakt DSR

 

Kontaktoplysninger Seniorsammenslutningen Syd

Formand

Doris Klockmann
Tlf.:  2183 7070
Mail: dorisklockmann@yahoo.dk

Kasserer

Lilian Kolmos
Tlf.: 2295 9838
Mail: lilliankolmos@yahoo.dk