Bør man have hjertestartere på ældrecentre?

Centerlederne i X-købing drøfter i øjeblikket om der skal opsættes hjertestartere i ældrecentrene, idet det er et ønske fra medarbejderne.

2010

Vi er 3 store arbejdspladser, og set i forhold til medarbejdere og gæster i centrene er vi enige i, at det vil være en god ide. Vi er dog tilbageholdene grundet det etiske dilemma, der kan opstå i forbindelse med genoplivning af beboerne.

Hjertestarteren vil givet vis få plads i vores cafeer, som også er der, hvor fællesarrangementer for beboerne foregår. Får en beboer hjertestop, vil dilemmaet være: Hvis hjertestarteren er opsat, er der mulighed for at den bruges ukritisk uden hensyn til beboerens evt. ønsker og tilstand. Det er også muligt den ikke bruges, fordi vi mener at kende beboerens ønske. Begge situationer kan give anledning til kritik og spørgsmål om, hvorvidt vi har handlet korrekt og kan give mulige påtaler.

Jeg er klar over, at uanset hvordan vi beskriver os ud af tingene og laver procedurer, vil der i konkrete situationer blive truffet beslutninger, der kan diskuteres. Er dilemmaet overhovedet muligt at minimere?

Svar fra Sygeplejeetisk Råd

Tak for din henvendelse om jeres drøftelser i forhold til at opsætte hjertestartere i ældrecentrene.

Vi har i Sygeplejeetisk Råd behandlet dit spørgsmål, og det er Rådets opfattelse, at der vil være et dilemma, uanset om der opsættes hjertestartere i ældrecentrene eller ej!

Det skal dog præciseres, at for beboere, der ikke ønsker genoplivning, må det altid sikres, at det er dokumenteret i journalen. Det må aldrig være personalets skøn, at undlade at påbegynde genoplivning, selvom beboeren måske har givet udtryk for, ikke at ville genoplives ved et evt. hjertestop.

Ved større arrangementer med beboere, gæster og medarbejdere vil der altid være nogen til stede, der kan førstehjælp, og man må formode, at der vil blive iværksat genoplivning af personer, der falder om, uanset om der er en hjertestarter eller ej. Det er en borgerpligt at hjælpe, og ikke at efterlade nogen i en hjælpeløs tilstand. For professionelle sundhedsarbejdere er det en faglig forpligtigelse. Samtidig kan det ikke forventes, at alle sundhedsarbejdere er bekendte med alle beboeres journaler.

For beboere, gæster og personale, der evt. får hjertestop, vil en hjertestarter sikre en hurtig og kvalificeret genoplivning og dermed bedre mulighed for overlevelse. En hjertestarter vil kunne redde liv, og er til gavn for de fleste, set ud fra et konsekvensetisk perspektiv.

Du spørger, om dilemmaet kan minimeres, og det er rådets opfattelse, at det kan det ikke.

Vi ønsker jer held og lykke med hjertestarterne – det giver en rigtig god mulighed for at få genopfrisket principperne for førstehjælp.