Må en sygeplejerske indgive medicinsk hasholie i ernæringssonde?

Det fremgår af den indsendte beskrivelse, at det er et ønske fra patientens pårørende, at der gives hash i olieform i sonden - vi ved således ikke noget om patientens ønske.

August 2016

Spørgsmål

En ældre patient er indlagt med lungebetændelse og får antibiotikabehandling iv.  Der har i året forud været hyppige indlæggelser med samme, og pt. bliver mere og mere syg og afkræftet og der er lagt en ernæringssonde. Idet sygeplejersken skal give sondeernæring og medicin spørger hustruen hende nu, om hun også vil give patienten hash i olieform i sonden. Hustruen har under mandens sygdomsforløb selv givet ham dette.

Sygeplejersken bliver noget overrasket og ønsker at konferere med lægen om det er OK. Lægen siger, at hun kan instruere hustruen i at give olien i sonden, hvilket hun gør. Spørgsmålet er, hvem der har ansvaret, hvis der går noget galt under indgivelse via sonden? Der foreligger ingen bevilling fra Sundhedsstyrelsen om at patienten må indtage hash.

Svar

Som flere etiske situationer i klinisk sygeplejepraksis åbner spørgsmålet op for en overvejelse mellem jura og etik. Både etikken og lovgivningen giver svar på normative spørgsmål, dvs. på spørgsmål om, hvad vi skal og bør gøre i bestemte situationer.

Etikken forsøger at give grundlæggende og typisk universelle svar på, hvad der er rigtigt og forkert, godt eller dårligt.

Lovgivningen har ofte udgangspunkt i etiske normer, men udtrykker også en politisk konsensus og dermed en historisk specifik afvejning af værdier. Med dette udgangspunkt har Sygeplejeetisk Råd forsøgt at dykke ned i problemstillingen.

Lægemiddelstyrelsen har i notat om Medicinsk brug af cannabis, 3. udgave, 2015, forsøgt at afdække indikationer og forskning på området: Dyrkning, besiddelse og indtagelse af cannabis er ulovligt i Danmark. Styrelsen angiver, at det kun er lovligt at besidde, bruge og anvende medicinsk cannabis, hvis det er lægeligt ordineret, og at der skal foreligge en såkaldt udleveringstilladelse.

Det er under udførelsen af sygeplejerskens virke, at hun bliver udfordret i den etiske situation, der opstår mellem den ulovlige handling og hendes ønske om at bringe patienten omsorg, velvære og lindring.

Det fremgår af den indsendte beskrivelse, at det er et ønske fra patientens pårørende, at der gives hash i olieform i sonden - vi ved således ikke noget om patientens ønske.

Sygeplejerskens faglighed er funderet i evidens og god klinisk praksis. Og det er ikke god praksis (men ulovligt) at indgive patienter medicin, der ikke er lægeordineret.

I behovet for at afhjælpe en patients gener som smerter, kvalme og appetitløshed, så kender vi i vores praksis mange midler, som vi ved er funderet i sygeplejerskens praksis.

I de sygeplejeetiske retningslinjer står der under generelle retningslinjer, punkt 1.3: Udøvelse af god etisk praksis betyder, at sygeplejersken, med respekt for selvbestemme, skal fremme og respektere patientens ret til selvbestemmelse, uanset dennes individuelle værdier og livsmål, forudsat at det ikke krænker andres rettigheder og livsmål.

Som rådet ser det, vil sygeplejersken udføre en ulovlig handling med mulige konsekvenser for hendes rettigheder og livsmål.

Den lægelige kollega, som foreslår, at sygeplejersken giver instruktion til hustruen, gennemtænker nok ikke sit råd. Indikationen for anlæggelsen af ernæringssonde omfatter ikke indgift af ikke-ordineret medicin.

Men hustruen kan jo give cannabisolien som hun plejer, og dermed selv påtage sig ansvaret.

Rådet er opmærksomt på, at der i behandling og lovgivningen over tid kan opstå andre politiske prioriteringer, som medfører, at lovgivning og behandling vil ændre sig. Der er meget fokus på at øge viden om cannabinoiders virkning på menneskekroppen, og dette kan godt ændre verdensbilledet.

Kort vil vores svar være dette: En sygeplejerske, der bliver bedt om at indgive et ulovligt stof, må ikke gøre det. Her skal man følge juraen.