Økonomiske interesser

Jeg sidder i en national og i en international bestyrelse hvor vi på forskellige måder hjælper mennesker. Bestyrelserne er sammensat af professionelle og patienter. Jeg har påtaget mig opgaven at udarbejde nogle etiske retningslinjer for bestyrelsens arbejde og for bestyrelsesmedlemmerne i forhold til "økonomiske interesser".

2011

Det forholder sig sådan, at mange af bestyrelsesmedlemmerne ved siden af deres bestyrelsesarbejde også arbejder i privat regi. Men det er også dilemmafyldt, da bestyrelsesmedlemmer kan have personlige økonomiske interesser i forhold til bestyrelses initiativer ved f. eks. at bringe dem selv i en fordelagtig position i forhold til deres "konkurrenter". Eller der kan opstå situationer, hvor ikke-bestyrelsesmedlemmer tilbyder ydelser eller økonomisk støtte (f. eks. at bestyrelsen vil få 10 % af overskuddet på bogsalg, hvis bøgerne kan bestilles via vores hjemmesider). 

Jeg tænker at denne problemstilling må have paralleller til f. eks. de faglige selskabers forhold til medicinalindustrien. Og jeg vil derfor spørge jer, om I på nogen måde kan vejlede mig i forhold til at få udarbejdet nogle etiske retningslinjer på dette område?

Svar fra Sygeplejeetisk Råd

Sygeplejeetisk Råd har drøftet din henvendelse, og du rejser et evigt samvittighedsspørgsmål om, hvor grænsen går i forhold til personlig medvirken og økonomisk vinding.

Der gives følgelig ikke et entydigt svar på hvilke etiske retningslinjer, der bør indgå i en bestyrelsessammenhæng, men vi deler gerne nogle overvejelser med dig som inspiration til det videre arbejde.

I foreningsvedtægterne for jeres forening står der, at I er uafhængige af økonomiske interesser, og dermed besvarer du selv spørgsmålet vedrørende det (ikke)tilladelige i at modtage overskud af bogsalg. Da det er vigtigt at forebygge situationer, hvor der kan rejses tvivl om bestyrelsens saglighed, kan det virke forstyrrende, at der på foreningens hjemmeside henvises til din selvstændige virksomhed. Det kan her virke, som om du ønsker at profilere din virksomhed frem for bestyrelsens anliggende. 

Måske kunne I drøfte krydsfeltet mellem det, som I i jeres bestyrelse finder i orden på den ene side og på den anden side, hvad I finder uacceptabelt.

I Sygeplejeetisk Råd modtager vi et honorar for foredrag eller undervisning. Honoraret er fastsat af Dansk Sygeplejeråd som retningsgivende for det stykke arbejde, der leveres.
Ofte modtager vi en henvendelse til rådet, om en af os vil medvirke, og hvis det er muligt aftaler vi indbyrdes, hvem der påtager sig opgaven.

God arbejdslyst med det videre arbejde.