Aktiv dødshjælp – for eller imod

I pressen kan man jævnligt opleve debatten for og imod aktiv dødshjælp. Man kan i forskellige undersøgelser læse, at mellem 50 og 80 % af den danske befolkning går ind for aktiv dødshjælp.

10. december 2009 

I pressen kan man jævnligt opleve debatten for og imod aktiv dødshjælp. Man kan i forskellige undersøgelser læse, at mellem 50 og 80 % af den danske befolkning går ind for aktiv dødshjælp.

Dansk lovgivning tillader ikke aktiv dødshjælp. Desuden har vi som sygeplejersker forpligtet os i forhold til de Sygeplejeetiske retningslinjer om ikke at medvirke til eutanesi. I retningslinje 2.1 står der bl.a. at "Sygeplejersken må ikke medvirke til behandling, der alene har til hensigt at fremskynde en patients død.

Det giver stof til eftertanke, at der er så stor divergens imellem det som loven foreskriver og det som befolkningen mener.

De, som kæmper for at legalisere aktiv dødshjælp, argumenterer ofte ud fra værdighed og patientens autonomi. I Sygeplejeetisk Råd er vi imod en legalisering – og argumenterer ud fra de samme etiske principper om værdighed og patientautonomi.

Et værdigt liv – og en værdig død?

 I debatten bruges begrebet "et uværdigt liv" ofte som lig med en tilstand, hvor man har mistet evnen til at kunne ting, man har kunnet før, og derfor ikke længere kan klare sig selv. At være afhængig af andres hjælp, betragtes som tab af værdighed. For at undgå tab af værdigheds må man derfor selv kunne beslutte, hvornår man ønsker at dø.

Vi mener imidlertid, at ethvert menneske har værdighed og værdi, netop fordi det er et menneske, og at værdighed ikke er noget, man skal gøre sig fortjent til. Et uværdigt liv er ikke lig med afhængighed. Et uværdigt liv for et døende menneske handler i højere grad om ikke at få den nødvendige omsorg, pleje og behandling. At lade et døende menneske ligger alene uden hjælp er uværdigt.

Retten til at bestemme selv

Respekt for selvbestemmelse og menneskes ret til indflydelse på eget liv er med rette vigtige værdier i vores samfund. Det er derfor naturligt at spørge: "Hvordan kan andre kræve, at jeg skal leve, hvis perspektivet for mit liv er væk på grund af uhelbredelig sygdom?"

Selvbestemmelsesretten må imidlertid altid udleves i samspil med andre mennesker og indenfor rammerne af det omgivende samfund. Derfor kan min ret til at beslutte mig for at dø, aldrig blive din pligt til at slå mig ihjel.

At bruge retten til selvbestemmelse forudsætter også, at man er mental habil. Det kan være svært at vurdere hos et menneske i lidelse og fortvivlelse. Vi er som mennesker forbundet med hinanden, og de beslutninger vi tager, påvirker andre og påvirkes af andre. Erfaringer fra Holland viser, at eutanasi oftest vælges på grund af angsten for uværdighed. Kan denne følelse opstå, fordi mennesket mister retten til at være til besvær?

En naturlig død

Lidelse er en del af livet – uanset om vi vil det eller ej. Det er døden også.

Når lidelsen bliver ubærlig og man har ulidelige smerter, ønsker de fleste mennesker at dø. Heldigvis er det i dag muligt at lindre stærke smerter og andre ubehagelige symptomer som kvalme og opkastninger, der gør livet uudholdeligt for det døende menneske. Det tyder derfor på, at den palliative pleje i højere grad end tidligere handler om at lindre andre typer lidelser hos patienten som f.eks. håbløshed og angst.

Vi håber nok alle for os selv og vores nærmeste at vi må få en "god død", men er intet garanteret. Når der i de Sygeplejeetiske retningslinjer tages afstand fra aktiv dødshjælp og i stedet lægges vægt på omsorg i forbindelse med den naturlige død, er det ud fra respekten for liv og de naturlige livsprocesser. Respekten for livet indeholder derfor respekt for en naturlig og værdig livsafslutning og død.

Palliativ omsorg og behandling

 Debatten om aktiv dødshjælp er svær – nuancerne og dilemmaerne er mange. I Sygeplejeetisk Råd er vi imod en legalisering af aktiv dødshjælp. Det er vigtigt at skabe gode rammer for omsorgen for den døende patient og det er vigtigt at udvikle den palliative omsorg og behandling.

Spørgsmålene er mange – hvad mener du?

  • Hvor langt går retten til selvbestemmelse?
  • Er aktiv dødshjælp den bedste måde hvorpå sundhedsvæsenet kan lindre tab af kontrol og håbløshed hos patienten?
  • Er selvvalgt død selvvalgt?
  • Har vi i vores samfund mistet retten til at være til besvær?
  • Kan man være sygeplejerske og fortaler for aktiv dødshjælp?
  • Hvordan defineres en værdig død på din arbejdsplads?