At tage imod gaver og arv

Må en sygeplejerske modtage gaver eller arv fra en patient?

30. januar 2007

Formanden for Sygeplejeetisk Råd blev af Kristeligt Dagblad spurgt, hvordan sygeplejerskers fagetik var formuleret i forhold til modtagelse af gaver og arv fra patienter.

Nogle af de etiske overvejelser kan læses i det nedenstående og i artiklen i Kristeligt Dagblad.

Mange sygeplejersker oplever, at en patient ønsker at udtrykke sin taknemmelighed, når han/hun skal udskrives efter lang tids pleje og omsorg. Ofte udtrykkes det med kaffe eller en æske chokolade til personalet. Det er ukompliceret. At tage imod dette er en anerkendelse af patientens oplevelse og af vores faglighed. I udgangspunktet er det positivt at give og modtage.
 
Men det sker også, at en patient ønsker at give en sygeplejerske "alt". Kan vi tage imod en arv? Nej, det kan vi ikke, som enkeltpersoner. Her kan etisk refleksion over afhængighedsforholdet være nødvendig.

Det moralske ansvar udspringer af, at vi som mennesker altid er afhængige af andre mennesker. Denne afhængighed betyder, at nogle enkeltmennesker eller grupper af mennesker får magt over andre mennesker.

Det moralske ansvar kommer til udtryk, når vi forsøger at værne den svage part i et afhængighedsforhold mod en magtudøvelse, der tilsidesætter den svage parts interesser eller livsmuligheder.

I De Sygeplejeetiske Retningslinjer 3.6 står desuden:

Sygeplejersken skal ved offentlig fremtræden være bevidst om, hvorvidt dette sker som ansat, som fagperson eller som privatperson.

Retningslinje 3.6 kan være en hjælp, hvis det bliver uklart for sygeplejersken, hvordan hun skal forholde sig, når en patient eller beboer f.eks. ønsker at testamentere til sygeplejersken.

Sygeplejeetisk Råd blev i forbindelse med en anden sag spurgt af Kristeligt Dagblad om holdningen til at modtage garver og arv.

Læs artiklen "Kirkeministeriet vil forbyde præster at tage imod gaver og arv fra sognebørn".

Personalestyrelsen har sendt udkast til "God adfærd i det offentlige - en vejledning for offentligt ansatte" i høring blandt myndigheder og organisationer.

Udkastet indeholder vejledning om en række forvaltningsetiske temaer; Grundlæggende værdier og principper for offentlig forvaltning, instruktionsbeføjelse, ytringsfrihed, tavshedspligt, habilitet, modtagelse af gaver fra borgere og virksomheder, bibeskæftigelse, ansvar samt ansattes reaktionsmuligheder.

Vejledningens målgruppe er både ansættelsesmyndigheder og medarbejdere i det offentlige.

Læs
God adfærd i det offentlige - en vejledning for offentligt ansatte