Etik og ligestilling: ”DSR’s pjecer og holdningspapirer”

DSR-pjecer, der understøtter Sygeplejeetisk Råds holdning til etik og ligestilling

Bilag 2 til Sygeplejeetisk Råds holdning til etik og ligestilling

Pjecerne:

har efter vores vurdering allerede beskrevet, hvordan problematikken skal forebygges og eventuel behandles.

Desuden er der allerede skrevet en del om ligestilling i DSR’s værdipapirer, hvor også De Sygeplejeetiske Retningslinier nævnes adskillige gange.

F.eks.:

Sygeplejen er rummelig. Derfor favner sygeplejen alle uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Fra: Et stærkt fag i udvikling

Arbejdspladserne skal være rummelige: Rummelighed i sundhedsvæsenet er en væsentlig samfundsmæssig værdi af betydning for patienter og borgere, fordi det skaber plads til forskelligheder – også kulturelle. Rummelighed har stor betydning for sygeplejerskerne, fordi det er en forudsætning for, at der er plads til studerende og mindre erfarne kolleger, plads til at integrere og fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne og plads til at fastholde seniorer længst muligt i faget

Fra: En profession med høj værdi for samfundet

Vores organisation bygger på fællesskabet mellem vidt forskellige sygeplejersker. Det giver styrke og sammenhold Dansk Sygeplejeråd vil favne alle Danmarks sygeplejersker. Det vil vi, fordi vi kan tale med én stemme, når alle sygeplejersker fra studerende til topchefer er samlet i én organisation. Fællesskabet blandt sygeplejersker giver styrke og sammenhold, både indadtil og udadtil. Og fællesskabet er forudsætningen for, at vi kan flytte grænser i løn og arbejdsvilkår, i faget og i sundhedspolitikken. Derfor rummer vores organisation medlemmer med vidt forskellige ansættelses- og erfaringsbaggrunde. Forskelligheden er organisationens styrke. Den sikrer, at vi hele tiden kan stille os i spidsen for udviklingen af vores fag – til gavn for patienter, borgere og sundhedsvæsenet i sin helhed. …………….
 
Vi støtter arbejdet for, at respekten for menneskets liv, værdighed og rettigheder overholdes. Dansk Sygeplejeråd tager sit udgangspunkt i de etiske regler for sygeplejersker, som International Council of Nurses har vedtaget.…………….
 
Vi yder støtte i konkrete sager og gennem medlemskab af foreninger og sammenslutninger. På den måde medvirker organisationen til, at der skabes engagement for fred, udvikling, overholdelse af FN’s menneskerettigheder og internationalt samarbejde.

Fra: En levende organisation med et stærkt demokrati