Forholdene på asylcentrene skal bedres nu

Der skal tilsyneladende føres en skærpet argumentation, inden forholdene bliver bedre for asylansøgerne.

Indlæg i Sygeplejersken nr. 11 2007.

Af Edith Mark, sygeplejerske

Lægeforeningen vil have dokumenteret, om asylansøgere bliver syge af de lange ophold i asylcentrene. Jeg opfatter det som et udtryk for, at nogle politikere skal have tal på bordet, inden de ændrer kurs. Der skal tilsyneladende føres en skærpet argumentation, inden forholdene bliver bedre for asylansøgerne.

Hvis en sådan undersøgelse er nødvendig, er det klart, at Sygeplejeetisk Råd støtter initiativet.

Det er en kendt sag, at det slider på mennesker at være asylansøgere og sidde i årevis i et ingenmandsland. Mennesker bliver syge af en påtvunget uvirksom tilværelse på trang plads. Det går ud over hele familien og ikke mindst børnene. Det er almindelig sund fornuft og allerede dokumenteret i mange lignende situationer, hvor mennesker ikke ser livsmuligheder eller håb, men alligevel venter på nåde. Vi kender f.eks. belastningen fra patienter, der venter på en alvorlig diagnose, eller fra patienter, der ikke kan skabe en meningsfuld ramme omkring deres børn.

Sygeplejeetisk Råd mener derfor, at tiden er inde til handling. Vi må anstændigvis bedre forholdene, så de ikke er helbredstruende for beboerne på asylcentrene – jo før jo bedre.

Edith Mark er ansat på Forskningsenhed for klinisk sygepleje,

Aalborg Sygehus, og formand for Sygeplejeetisk Råd.