Hvad mener det Sygeplejeetiske Råd om lægeordineret heroin?

Sådan lød spørgsmålet fra en sygeplejerske, som ønskede en tilkendegivelse af Sygeplejeetisk Råds principielle holdning.

2007

Sådan lød spørgsmålet fra en sygeplejerske, som ønskede en tilkendegivelse af SER’s principielle holdning.

"Sygeplejeetisk Råd kan godt gå ind for, at der gennemføres et forsøg med lægeordineret heroin til en lille særlig hårdt belastet gruppe misbrugere, for hvem der ikke synes at være andre alternativer.

Vi mener ikke der er nogen sundhedsrisici forbundet med forsøget for den enkelte stofmisbruger. Samtidig er det ikke muligt at sætte en norm for andre menneskers ønsker til "det gode liv". SER’s holdning hviler derfor på, hvad vi tror hårdt belastede narkomaner ønsker, og hvordan vi mener, at denne udstødte og udsatte gruppe mennesker kan tilgodeses, så de får mulighed for et bedre liv.  

Overordnet må det selvfølgelig sikres, at både etiske og videnskabelige kriterier for behandling og forsøg medtænkes og tilgodeses.

Derudover er det vigtigt for Sygeplejeetisk Råd, at den enkelte forsøgsperson medinddrages, og at der gives mulighed for at forsøget kan tilpasses den enkeltes ønsker og muligheder.

Endvidere er det vigtigt, at forsøget understøttes af forskellige former for psykosocial bistand og rehabilitering, og at der fortsat arbejdes aktivt på forebyggelsen. Lægeordineret heroin må ikke blive løsningen på et samfundsproblem, men lægeordineret heroin skal ses som en mulig udvej for et fåtal af stofmisbrugere."

Sygeplejeetisk Råd har svaret d. 11. december 2007