Interhospitale overflytninger af alvorligt syge patienter

En sygeplejersken beskriver et forløb, hvor der hverken blev taget tilstrækkelige hensyn til patienten eller til de pårørende. Mennesket blev glemt og patienten døde alene blandt fremmede.

10. januar 2006

Sygeplejersken skrev til Dansk Sygeplejeråd og orienterede om forløbet i håbet om at kunne påvirke systemet.

Dansk Sygeplejeråd valgte at orientere Sygeplejeetisk Råd om henvendelsen og opfordrede til, at SER sætter øget fokus på de etiske problemstiller, der er forbundet med overflytning af patienter. 

Henvendelsen drejede sig om, at en sygeplejerske oplevede en række belastende forhold og manglende omsorg både for patient og pårørende ved interhospital overflytning.

Patienten, som blev overflyttet, var sygeplejerskens nære pårørende og alvorlig syg/døende. Patienten døde under overflytningen – uden nærhed til pårørende, da disse var henvist til at følge efter ambulancen. 

SER har drøftet problemstillingen og mener, som det konkrete forløb er beskrevet af sygeplejersken, at der er etiske problematikker i forbindelse med kommunikation og med respekt og omsorg for de pårørende. (De Sygeplejeetiske Retningslinjer nr. 2.2 og 2.8.)

Samtidig kan SER ikke gå ind i en konkret bedømmelse af en ensidigt beskrevet situation. 

Vi drøftede derfor generelt de etiske problemstillinger ved overflytning af patienter, og mener ikke, at de problemstillinger som den konkrete fremstilling rejser, kun knytter sig til situationer ved overflytning af patienter. Vi ser disse som af generel og ofte forekommende karakter. 

De problemstillinger, vi især vil pege på, er økonomi og prioritering samt information af og dialog med de pårørende. 

Vi mener derfor, at det er relevant, at DSR overvejer at tage fat i den mere overordnede politiske tilgang til prioritering af Sundhedsvæsenets midler set i relation til overflytning af patienter. Vores udgangspunkt er De Sygeplejeetiske Retningslinjer 3.1., 3.2. og 3.3. 

Fremstillingen peger også på en række områder, hvor sygeplejersken skal anvende bl.a. sit faglige skøn. Her skal De Sygeplejeetiske Retningslinjer medtænkes, således at patientens tarv varetages, og der også ydes omsorg for de pårørende.