Kodeordet er ikke kodelås

Konservativt Folkeparti vil lovliggøre kodelåse på plejehjemmenes yderdøre, »så demente plejehjemsbeboere kan holdes inden døre«.

Debat: Opinion: Kodeordet er ikke kodelås
Berlingske Tidende 10 februar 2005, 2 Sektion, MAGASIN side 12
---------------------------------

Demente på plejehjem

Af Susanne Ardahl, sygeplejelærer, tidl. plejehjemsforstander, medlem af Sygeplejeetisk Råd og Edith Mark, psykiatrisk sygeplejerske og ph.d.-studerende, formand for Sygeplejeetisk Råd.

Vi har i denne uge med stor tilfredshed læst Det Konservative Folkepartis forslag om, at det fremover skal være slut med ubemandede plejehjem i nattetimerne.

Det er uacceptabelt, såfremt der i Danmark findes plejehjem, hvor beboere efterlades uden mulighed for kontakt eller tilsyn om natten. Her ophører dog vores enighed.

Af forslaget fremgår det nemlig, at de Konservative også vil lovliggøre de omstridte kodelåse på plejehjemmenes yderdøre, »så demente plejehjemsbeboere kan holdes inden døre«.

De Konservatives socialordfører Charlotte Dyremose fremstiller hermed kodelåse som kodeordet for beskyttelse. Vi anser dog dette forslag mere som en trussel om indskrænkning af den grundlovssikrede frihed.

Der er tale om frihedsberøvelse, når en plejehjemsbeboer, som udtrykker ønske om at komme ud, i ord eller handling, forhindres i at gå ud. I Servicelovens § 109 er der stramme regler for, hvornår man må forhindre et menneske med demens i at anvende sin grundlovssikrede frihed.

I loven præciseres det, at i de tilfælde, hvor et menneske med demens ønsker at forlade institutionen, skal personalet enten forsøge at efterkomme dette ønske eller gennem omsorg, pleje og socialpædagogiske metoder forsøge at få den enkelte beboer til at blive inden døre.

Det er bestemt ulykkeligt, når det enkelte gange sker, at en ældre forulykker efter at være gået fra et plejehjem, og det skaber stor mediedebat. Tidligere embedslæge i Århus Amt, Kate Runge, har dokumenteret og sagt: »Vi taler en masse om, at demente bør låses inde, men antallet af ældre, der dør, fordi de stikker af fra deres plejehjem, er forsvindende lille i forhold til antallet af plejehjemsbeboere, der tager deres eget liv«.

Det er vigtigt, at vi fortsat sætter lys på vores egne og det danske velfærdssamfunds holdninger til mennesker med demens. Resultatet af vores effektive kontrolsamfund må ikke medføre lette standardløsninger, der kan have karakter af indespærring for denne gruppe af mennesker.

Mennesker med demens har i langt højere grad brug for beskyttelse i form af kærlige og ægte menneskelige relationer.

Kære politikere og andre velmenende! Hvis I vil være med til at sikre mennesker med demens et værdigt liv, så er kodeordet: Flere og mere uddannet plejepersonale. Så derfor er vort forslag: Sæt pengene af til mere og mere veluddannet plejepersonale i stedet for til låsesmede.