Mangelfuldt forslag!

Velfærdsminister Karen Jespersen vil fremsætte et nyt lovforslag om tvangstilbageholdelse af gravide kvinder med misbrug.

24. marts 2009

Af: Lone Langkjær, Sundhedsplejerske og formand for Sygeplejeetisk Råd, Skovstrupvej 12, 5690 Tommerup

I ugens løb er det kommet frem, at velfærdsminister Karen Jespersen vil fremsætte et nyt lovforslag om tvangstilbageholdelse af gravide kvinder med misbrug.

Som sundhedsplejerske er jeg med mellemrum i kontakt med børn, som har fået skader på grund af moderens misbrug under graviditeten, og jeg er helt enig med Karen Jespersen i, at der må gøres meget mere for at forebygge, at børn får livslange skader efter mors misbrug.

Når en kvinde under sin graviditet drikker alt for meget eller indtager stoffer, opstår der en konflikt mellem kvindens ret til selvbestemmelse og det ufødte barns totale mangel på mulighed for selvbestemmelse. I det dilemma anser jeg det ufødte barn for at være den svageste part. Hvis kvinden ikke kan sikre barnets ret til et ordentlig "fosterliv" må samfundet gribe ind på forsvarlig vis.

Men er tvangstilbageholdelse under graviditeten så måden?

Erfaringer fra Norge viser, at selv om gravide kvinder med misbrug var tvangstilbageholdt og under behandling fra midt i deres graviditet, var der stadig et stort antal af børn af disse kvinder, som fik skader. Det er altså altafgørende, at kvinderne kommer under behandling så tidligt som muligt. Tidlig opsporing er derfor et kerneområde i indsatsen.

Hvor de gravide stofmisbrugere i højere grad er kendte, findes de gravide alkoholikere i alle sociale lag, og kan være meget svære at opspore. Netop derfor er tillid mellem kvinden, hendes læge og jordemoder altafgørende. Bevidsthed om tvang ansporer ikke lige frem til tillid og åbenhed og kan i værste fald betyde, at kvinderne bliver væk fra de offentlige sundhedstilbud. Så når tvang bliver løsningen på et svært dilemma, opstår nye dilemmaer.

Faktisk har vi allerede en lov om tvangstilbageholdelse af gravide kvinder med et misbrug. Loven blev vedtaget i 2007, og er mig bekendt ikke blevet brugt en eneste gang.

Loven bygger på en tredobbelt frivillighed.

  1. Den gravide kvinde kan tilbageholdes, hvis hun har givet sit samtykke hertil.
  2. Den gravide kvinde kan selv ophæve tvangstilbageholdelsen.
  3. Den enkelte kommunalbestyrelse kan selv bestemme om de vil gøre brug af loven.

Jeg undrer mig over, at den enkelte kommunalbestyrelse selv kan bestemme, om den vil gøre brug af loven. Den gravide kvinde og det ufødte barn bør have ret til et behandlingsforløb med professionel støtte. Formålet skal være, at kvinden bliver i stand til at tage vare på sig selv og sit barn og herigennem skåne barnet for medfødte skader.

Der må derfor etableres behandlingssteder, hvor de gravide kvinder kan bo, og hvor der er fag professionelle med forstand på de problemer kvinderne har. Fag professionelle der med faglige og medmenneskelige kundskaber og med respekt for såvel det ufødte barn som moderen, kan støtte og motivere til fortsat ophold og behandling.

Karen Jespersens forslag om tvangstilbageholdelse af gravide kvinder med et misbrug er blevet kaldt kontroversielt. Jeg vil kalde det mangelfuldt.