Sig fra

Kære kolleger.

Når jeg åbner avisen eller fjernsynet, hvirvler det med etiske dilemmaer eller uværdige forhold i sundhedsvæsnet. Alle ser det, mange taler om det, og de fleste forarger sig - og en hel del får travlt med at placere ansvar og vaske hænder.

Det undrer mig bare, at vi som faggruppe refererer så lidt til De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Med de retningslinjer i hånden kan vi argumentere for og forfægte en god sygepleje.

Retningslinjerne er et fælles udgangspunkt for vores fagetik, og Sygeplejeetisk Råd er sygeplejerskernes sparringspartner i etiske spørgsmål. Rådet behandler emner af sygeplejeetisk karakter - rejst af sygeplejersker eller af DSR.

Det er faktisk sådan, at et medlem af DSR, der overtræder De Sygeplejeetiske Retningslinjer, af DSRs hovedbestyrelse kan udelukkes af DSR, jf. DSRs love § 6, stk. 2. Derfor er etik en seriøs sag for DSR og medlemmerne.

DSR har ikke hidtil udelukket et medlem af DSR på baggrund af overtrædelse af retningslinjerne. Det kan skyldes, at DSR er klar over, hvordan arbejdsvilkårene kan være medvirkende til, at en sygeplejerske dårligt kan leve op til en god sygeplejeetik - men det medfører på den anden side set, at sygeplejersker skal åbne munden og sige fra, hvis de mener, at de umuligt kan leve op til retningslinjerne. Dette er udtrykt i retningslinje 3.3:

"Sygeplejersken skal medvirke til at synliggøre de konsekvenser, de politiske prioriteringer får for sygeplejen."

Jeg opfordrer sygeplejersker til at henvende sig til Sygeplejeetisk Råd, når de mener, at de står i situationer, hvor de ikke kan praktisere en værdig sygepleje.

Edith Mark 
formand for Sygeplejeetisk Råd.