Tavshedspligt og synlige oversigter med patienters navne

Sygeplejeetisk Råd har fået en henvendelse om tavshedspligt og oversigtstavler med patienters navne og særlige aftaler.

16. juni 2006

Konkret drejer sagen sig om, at man på en psykiatrisk afdeling har hængt en oversigtstavle op med patienternes navne og tvangsforanstaltninger.

Tavlen hænger på afdelingens kontor, men den hænger således, at medpatienter eller andre, der kommer til kontoret, sagtens kan læse de personlige oplysninger. Tavlens placering er af ledelsen begrundet i hurtig evakuering ved brand.

Det er Sygeplejeetisk Råds holdning, at sygeplejerskerne ifølge retningslinje nr. 2.7. skal værne om fortrolige oplysninger om patienterne.  I retningslinjen er lovbestemmelsen om tavshedspligt tolket ind i en moralsk kontekst, som pålægger sygeplejersken udover at overholde egen tavshedspligt, også at værne om oplysninger om patienten. 

Derfor mener vi, at patienternes navne og oplysninger om patienterne skal være beskyttet i forhold til offentligheden. Således bør det kun være de ansatte, som har brug for oplysningerne, der skal have nem og hensigtsmæssig adgang.

I de etiske refleksioner tager vi også udgangspunkt i retningslinje nr.  2.4. som tilkendegiver, at sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet.

Vi mener, at det er endog meget vanskeligt at bidrage til, at patienten bevarer sin værdighed og integritet samtidig med, at personidentificerbare følsomme oplysninger hænger frit fremme på afdelingen, således at medpatienter og pårørende kan læse disse oplysninger. 

Det er derfor vores holdning, at man skal drøfte, hvilken ordning, der på en afdeling bedst kan tilgodese både patienterne og hensigtsmæssige arbejdsforhold.

Vi kan som en praktisk løsning på problemet foreslå en A 4 mappe med oplysninger, som kan ligge på bordet i personalestuen. 

Juridisk set vurderer vi, at de beskrevne oplysninger, terrænfrihed og tvangsrevurderinger, er personfølsomme oplysninger og dermed omfattet af sundhedspersoners tavshedspligt.

Tavshedspligten bygger på, at patienter skal kunne have tillid til systemet og regne med, at fortrolige oplysninger ikke gives videre til andre.

Vi mener derfor ikke, at tavshedspligten er overholdt, når fortrolige oplysninger hænger frit fremme på en oversigtstavle, som alle patienter kan se.  

Sygeplejerskers tavshedspligt fremgår af Lov om Sygeplejersker 1990-11-14 nr. 759 § 6, og patientens krav på sundhedspersoners tavshed fremgår af kap. 9 i Sundhedsloven lov 2005-06-24 nr. 546.