Vi har et problem, hvis der mangler saglig information

Sygeplejersker ved ikke nok om Influenza A-vaccinen, og det kan derfor være svært at tage stilling til spørgsmålet om vaccination.

14. september 2009

Sygeplejersker ved ikke nok om Influenza A-vaccinen, og det kan derfor være svært at tage stilling til spørgsmålet om vaccination.

Flere spørgsmål ligger lige for:

Når Influenza A muterer særlig hurtigt, er vaccinen så svækket, når den bliver tilgængelig? Hvordan forebygges bedst smittespredning til syge og sårbare? Hvilken betydning har det for mig, at Influenza A-vaccinen ikke er gennemprøvet i afsluttende fase? Hvor stor er risikoen for, at jeg får influenza netop på grund af vaccinen?

På DSR's hjemmeside kan man læse, at DSR sammen med FOA og Lægeforeningen opfordrer til, at sundhedspersonale, der er på vaccinationslisten, lader sig vaccinere.   De understreger dog at tilbuddet er frivilligt, og i sidste ende den enkeltes beslutning.

Hvor DSR understreger frivilligheden udtaler Jeppe Fisker, direktør for Sundhedsstyrelser, sig meget klart om sygeplejerskers ansvar, idet han til "Sygeplejersken" (15/2009) siger: "de er i tæt kontakt med udsatte patienter, og de har et moralsk ansvar for ikke at udsætte dem for unødig smitte".

Har sygeplejersker et moralsk ansvar til at lade sig vaccinere, ja så er de vel i Jeppe Fiskers optik umoralske, hvis de undlader at lade sig vaccinere!

Sundhedsstyrelsen har to begrundelser for at tilbyde dele af sundhedspersonalet Influenza A-vaccination.

  • At der er personale, der kan behandle de syge
  • At personalet ikke smitter indlagte patienter

Med disse begrundelser i mente kan der opstå et dilemma mellem på den ene side retten til at bestemme over eget liv og helbred, om det så handler om at lade sig vaccinere eller ej, og på den anden side ansvaret overfor de patienter, man er i kontakt med på sit arbejde.

En sådan afvejning mellem ansvaret overfor en selv og ansvaret overfor andre er ikke nem. Det er derfor afgørende for denne afvejning, at sygeplejersker har et sagligt grundlag at beslutte ud fra.  

Det er derfor ikke løftede pegefingre og en vurdering af om sygeplejersker er moralske eller umoralske, der er brug for. Der er brug for grundig information og det gælder såvel argumenterne for at lade sig vaccinere som argumenterne for at undlade at lade sig vaccinere.

Vaccination eller ej – det er den enkelte sygeplejerskes beslutning på baggrund af saglig information.