Links

Links til de nordiske sygeplejeorganisationers etiske råd: Færøerne: http://sjukrarokt.fo/ Grønland: http://pk.gl/ser/ Norge: https://www.nsf.no/fag/etikk Sverige: https://www.swenurse.se/Vi-arbetar-med/Etik/Sjukskoterskornas-etiska-