Årsberetning 2020 for Sygeplejeetisk Råd og nye initiativer i 2021

Sygeplejeetisk Råd har hermed fornøjelsen at udsende årsberetningen for 2020. Rådets arbejde har – som resten af samfundet – været præget af covid-19-epidemien. Det afspejler sig i årsberetningen, men andre væsentlige emner har også været behandlet:

Oprettet: 21.05.2021

Årsberetningen kan downloades her.

  • Tag et kig på siderne, hvor rådets medlemmer beskriver vinkler af det dilemmafyldte år, set fra deres position i sygeplejen.
  • Medlemmerne har igen i år sendt dilemmaer og spørgsmål ind, som rådet har besvaret.
  • Vi har sendt mere end 1200 pjecer ud til arbejdspladser og sygeplejeskoler.
  • Rådets medlemmer har deltaget i den offentlige debat med flere interviews og artikler.

Nye initiativer i 2021: Supplerende retningslinjer og online etisk refleksion

I år vil Sygeplejeetisk Råd arbejde med et supplement til de eksisterende sygeplejeetiske retningslinjer. Rådet mener, at retningslinjerne bør afspejle de aktuelle samfundsforhold, der har indflydelse på udøvelse af sygeplejeprofessionen.

Arbejdet er skudt i gang med et meget vellykket webinar den 15. april, hvor Susanne Ekman fra RUC varmede op til den efterfølgende diskussion i grupperum med sit oplæg om ”Giftig gæld”.

Der deltog ca. 10 medlemmer fra hver af DSR’s 5 kredse, og deltagerne repræsenterede de fleste områder af sygeplejen. Alle bidrog med gode og konstruktive forslag til de nye supplerende retningslinjer, som SER nu skal arbejde videre med.

Nyt er også muligheden for online etisk refleksion. Læs mere om det på SER’s hjemmeside under Nyheder.

Vi er spændte på, hvordan dette tilbud bliver modtaget. Vi hører meget gerne fra jer.

God læselyst!

Sygeplejeetisk Råd