Engageret debat på medlemsmøde om moral distress

55 sygeplejersker slog vejen forbi Kvæsthuset for at deltage i et medlemsmøde den 20. november om moral distress.

Oprettet: 28.11.2019

Det blev en spændende eftermiddag med oplæg af sociolog og ph.d. Pelle Korsbæk Sørensen fra RUC, som forsker i følelsesmæssige og etiske dimensioner i sundhedsarbejdet og i de belastninger, der kan forbindes med ikke at kunne udleve den etiske fordring i arbejdslivet.

Pelle K. Sørensen udfoldede bl.a. begrebet moralsk ubehag og forskellige handlestrategier samt bud på, hvad man kan gribe fat i, når man som sygeplejerske står i dilemmaer. Man ved, hvad der er det rigtige at gøre, men andre faktorer, fx mangel på tid, gør, at man ikke formår at imødekomme patientens behov. I sit oplæg nævnte Pelle K. Sørensen også, at det især er faggrupper, som arbejder med mennesker, der oplever moralsk stress. Man kan reagere på forskellige måder, når man oplever at skulle gå på kompromis med sine værdier i arbejdet. En strategi er at forlade sit job, en anden strategi er at søge at ændre på forholdene ved at italesætte problemerne. Men mange frygter repressalier og resignerer.

At dømme ud fra den engagerede debat ved bordene vakte oplægget stor genklang hos mødedeltagerne, og der kom mange dilemmafyldte oplevelser frem i diskussionerne.  

Vi mærker i Sygeplejeetisk Råd en øget opmærksomhed på moralsk stress hos sygeplejersker. En journalist fra Kristeligt Dagblad (KD) havde derfor fået lov til at overvære medlemsmødet. Artiklen kunne læses i KD fredag den 22. november med overskriften: Hvad skal man gøre, når man oplever moralsk ubehag på sin arbejdsplads?