ICN har lanceret ny Code of Ethics for Nurses

ICN lancerede den nye Code of Ethics i forbindelse med World Ethics Day den 20. oktober 2021. Og på ICN's internationale konference afholdtes 2. november en politisk café, hvor fire oplægsholdere drøftede ICN's reviderede etiske kodeks, som skal vejlede om sygeplejerskers etiske adfærd.

Oprettet: 04.11.2021

Det etiske kodeks fra 2012 har været igennem en grundig revision. I arbejdsgruppen har Norden været repræsenteret ved  Catharina Lindberg og Berit Støre Brinchmann, som begge er medlemmer af de sygeplejeetiske råd i hhv.  Sverige og Norge.  De nordiske råds medlemmer vil nu drøfte, på hvilken måde vi skal lade os inspirere af ICN's nye kodeks. Lanceringen spiller også lige ind i Sygeplejeetisk Råds igangværende arbejde med at revidere de danske Sygeplejeetiske Retningslinjer.

Du kan læse det etiske kodeks på engelsk på ICNs hjemmeside.