Omsorgen for det enkelte menneske har været under pres

Situationen omkring covid-19-pandemien har været etisk udfordrende for sygeplejersker, bl.a. fordi de rettidigheder, som patienter og pårørende plejer at have, har været sat ud af kraft. Det har medført, at sygeplejersker har måttet medvirke til beslutninger, hvor omsorgen for det enkelte menneske har været under pres.

Oprettet: 15.07.2020

Dette pres har sygeplejersker f.eks. oplevet, når pårørende ikke har kunnet besøge deres syge eller sårbare familiemedlemmer.

I Sygeplejeetisk Råd har vi stor respekt for det flotte arbejde, som sygeplejersker gør hver dag i sundhedsvæsenet rundt omkring i Danmark. Gennem længere tid har sundhedsvæsenet haft fokus på pleje og behandling af patienter med coronavirus - en ukendt virus, som sygeplejerskerne ligesom andre medarbejdere i sundhedsvæsenet stadig står usikre overfor.

Sygeplejersker er i daglig kontakt med mennesker i risikogruppe, og det stiller særligt store krav til deres professionalisme og omhyggelighed, dels når de er på arbejde, men også når de har fri. Her har de pga. deres profession måttet være særligt påpasselige for ikke at blive smittede og viderebringe smitterisiko. Det har krævet noget særligt og rakt ud over arbejdslivet og ind i privatlivet, hvor det har haft omkostninger for den enkelte og dennes nærmeste. Det overskud og den kreativitet, som sygeplejersker i denne særlige situation har udvist for at komme patienter, pårørende og samfundets krav i møde, mener vi fortjener stor respekt og anerkendelse.

Og nu ikke et ord mere om corona - god sommer.

Sygeplejeetisk Råd