Refleksioner fra ICN’s nyligt afholdte konference

Sygeplejeetisk Råds medlemmer deltog i ICN-konferencen 2.- 4. november. Konferencen blev afholdt i samarbejde med United Emirates Nursing Association og skulle egentlig foregå i Abu Dhabi. På grund af covid-19-pandemien blev konferencen afviklet som en onlinekonference.

Oprettet: 16.11.2021

ICN’s nye Code of Ethics for Nurses

De tre konferencedage bød på mange spændende indlæg om sygeplejeprofessionen i både lokale og globale perspektiver. I sagens natur var vi særligt optaget af de oplæg, der indeholdt etiske aspekter af vores profession. Vi hørte bl.a. oplæg om processen omkring udarbejdelse af ICN's gennemreviderede Code of Ethics, som udkom i oktober 2021. Vi vil inddrage ICN’s nye Code of Ethics i vores igangværende arbejde med at revidere de danske sygeplejeetiske retningslinjer. ICN´s nye Code of Ethics kan læses her: https://www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web_0.pdf

Dilemmaer i kølvandet på covid-19

I flere oplæg blev det fremhævet, hvordan sygeplejersker dagligt står over for etiske dilemmaer, som er blevet mere tydelige under pandemien, både i forhold til patienter, pårørende og vores egen position. Desuden fremhævede flere oplægsholdere, at den globale mangel på sygeplejersker er med til at stille sygeplejersker i alvorlige dilemmaer, hvor vi forventes at prioritere.

Global sygeplejerskemangel

ICN's præsident Annette Kennedy udtalte i sin fratrædelsestale, at hun er meget bekymret for, at politikere verden over ikke er klar over, hvor alvorlige konsekvenser det får for sundhedsvæsener globalt, at der er stor mangel på sygeplejersker.

Den tyske sygeplejeorganisation har i forbindelse med pandemien lavet denne fine lille og tankevækkende film, Lady With The Lamp, som blev vist på ICN-konferencen: https://www.youtube.com/watch?v=BEo6eQ7Vb3g

'Ingen er sikre før alle er sikre'

En stor del af konferencen havde fokus på de sygeplejefaglige udfordringer og problemstillinger, der er relateret til covid-19. Her så vi skræmmende tal, der tydeliggjorde, i hvilken risiko frontpersonale har været og stadig er for at blive smittet. 115.000 sundhedsprofessionelle har mistet livet i forbindelse med deres arbejde under pandemien. Desuden var der drøftelser af den ulige adgang til vacciner, der betyder, at hundredetusindvis af mennesker i bl.a. Afrika slet ikke har fået tilbudt vacciner, mens man i flere vestlige lande er i gang med booster-vaccine. I oplæggene om vaccination blev der særligt gjort opmærksom på, at 'ingen er sikre før alle er sikre'.