Sygeplejeetisk Råd er klar med årsberetningen for 2021

2021 bød - trods pandemi og nedlukning - på mange aktiviteter af betydning for sygeplejersker, bl.a. ICN-konferencen og et nyt etisk kodeks, og på de indre linjer et vigtigt webinar med deltagelse af 60 sygeplejersker, som kom med vigtige input til SER i arbejdet med nye danske sygeplejeetiske retningslinjer.

Oprettet: 22.04.2022

Formand Anne Bendix Andersen retter en stor tak til de sygeplejersker, der deltog i webinaret: "Disse anbefalinger er meget værdifulde i det arbejde vi nu er i gang med, fordi de er med til at kvalificere den kommende udgave af retningslinjerne".
I beretningen slutter formanden af at opfordre alle sygeplejersker til at være med til at sætte fokus på, hvordan vilkårene er for at yde sygepleje og dermed professionel omsorg i det danske sundhedsvæsen i dag: "Sygeplejeetisk Råd kan bidrage med værktøjer til at udvikle refleksive praksismiljøer, hvor faglig refleksion bliver en naturlig del af hverdagen og derfor er med til at sikre, at borgere i Danmark møder sygeplejersker, der arbejder med udgangspunkt i deres situation og behov for sygepleje".

Læs hele årsberetningen her.

Kom i dialog med rådet

Sygeplejersker der indsender deres dilemmaer og etiske problemstillinger til SER, kan vælge at få et skriftligt svar, eller om I vil drøfte jeres problemstilling med medlemmer af rådet online.

Vi håber, at I vil benytte jer af disse muligheder. Rådets medlemmer kommer også gerne ud på arbejdspladsen, på et kursus eller landsmøde og holder oplæg om etisk refleksion mv.

Medlemsmøde den 20. maj om at være sygeplejerske under en pandemi

Der er stadig ledige pladser til medlemsarrangementet i Kvæsthuset fredag den 20. maj kl. 13-16. Kom med til en eftermiddag, hvor du kan høre mere om både sygeplejersken som ”helt” i sundhedsvæsenet og om moralsk stress og omsorgstræthed under pandemien. Desuden er der lagt op til debat om de etiske problemstillinger, I som sygeplejersker har oplevet. 

Send en mail til ser@dsr.dk senest den 1. maj - lad os ses og sammen sætte et punktum for en periode, som har tæret hårdt på samfund og sundhedsprofessionelle. Der vil være mulighed for at tilmelde sig frokost i Kvæsthuset fra kl. 12.00. Prisen er 50 kr. for medlemmer - et tilbud der i øvrigt altid står åbent for medlemmer af DSR.