Sygeplejeetisk råd fejrer 30-års jubilæum

Velkommen til en spændende dag om etik og sygepleje den 14. september 2020.

Oprettet: 19.05.2020

Jacob Birkler holder oplæg om Etiske perspektiver på sygepleje i det moderne samfund. Sygeplejen har gennemgået store forandringer gennem tiden. Men gælder det også for etik i sygeplejen? Hvordan har etikken været gennemgående og hvilke forandringer har vi set?

Kari Martinsen vil tale om Etik og fantasi i sygepleje. Sygepleje, etik og fantasi – hvordan hænger det sammen? Fantasien møder store udfordringer i det senmoderne samfund som sundhedsvæsenet er en del af, ikke mindst ud fra den tidsacceleration som er i vores højhastighedssamfund.

Paneldebat om etik i fremtidens sygepleje

Hvordan kan sygeplejepraksis tage højde for de særlige etiske problemstillinger eller dilemmaer, som vil præge sundhedsvæsenet i fremtiden? Hvad er der på spil fra patientens, sygeplejerskens, filosoffens, genetikerens og hospicechefens synsvinkler? 
Moderator, cand.psych. Bo Snedker Boman

Paneldeltagere: Kari Martinsen, sygeplejerske og filosof, Niels Jan Nielsen, medlem af Lungeforeningen, Henrik Ullum, overlæge og professor, formand for Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS

Herdis Hansen, sygeplejerske, hospicechef på Ankerfjord Hospice, tidl. medlem af Det Etiske Råd, Anne Bendix, sygeplejerske, ph.d., formand for Sygeplejeetisk Råd

Vi slutter dagen festligt af med Stram op – et foredrag med kant med skuespiller Ellen Hillingsø.

VEL MØDT!

Hent programmet her

Fakta

Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

Pris: 400 kr. for medlemmer af DSR

Antal pladser: 145

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2020

Tilmelding her