Sygeplejeetisk Råd inviterer til medlemsmøde den 20. maj 2022 kl. 13-16 i Kvæsthuset

Sygeplejeetisk Råd vil med dette medlemsmøde om at være sygeplejerske under en pandemi sætte fokus på etiske dimensioner forbundet med sygeplejerskers professionsidentitet under pandemien. Kom til en eftermiddag, hvor du kan høre om sygeplejersker som ”helte” i sundhedsvæsenet og om moralsk stress og omsorgstræthed.

Oprettet: 01.03.2022

PROGRAM
12.45 -13.00 Ankomst
13.00 -13.10 Velkomst v/ Anne Bendix Andersen, formand for Sygeplejeetisk Råd
13.10 -13.30 Moralsk stress og omsorgstræthed under en pandemi v/ Lisbeth Aaskov Falch, lektor, ph.d. og underviser på PH Absalon, medlem af Sygeplejeetisk Råd.
13.30 -14.15 Systematisk etisk refleksion ved bordene. Medlemmer af rådet leder reflektionen.
14.15 -14.45 Pause - kaffe, the, kage og frugt
14.45 -15.00 Opsamling
15.00 -15.45 We are not heroes, oplæg v/ Trine Schifter Larsen, forskningsleder på den sygeplejefaglige forskningsenhed på Hvidovre/Amager Hospital
15.45 -16.00 Opsamling og tak for i dag

Send din tilmelding til ser@dsr.dk inden den 1. maj.
Deltagelse efter princippet først-til-mølle og det er gratis for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Der er ca. 50 pladser.

Program