Sygeplejeetisk Råd støtter en fremtid uden forskel

Sygeplejerskernes grænse er nået, og det er politikernes opgave at sikre, at sygeplejersker kan få en løn, der svarer til deres uddannelsesniveau og de komplekse sygeplejeopgaver og ansvar, som de løfter hver dag.

Oprettet: 13.08.2021

Hverdagen i det danske sundhedsvæsen er kompleks. Der stilles mange forskelligartede krav til den sygepleje, som skal udføres af sygeplejersker i en kontekst, hvor man politisk har en ambition om høj faglighed i opgaveløsningen til gavn for både patienter og pårørende.

Det er en ambition, som sygeplejerskerne deler og lever op til, både i hverdagen og under særlige vilkår, som når f.eks. en coronapandemi rammer os. Her har sygeplejerskernes kompetencer og fleksibilitet været en stor del af beredskabet.

Hvorfor er det nok nu?

Fordi sygeplejersker fortjener arbejdsvilkår og LIGELØN, der matcher vores ansvarsområder og opgaveløsning med patienterne i centrum.

Fordi patienterne fortjener sygepleje af høj kvalitet. Men med nedskæringer, senge på gangene og en hverdag, hvor arbejdsvilkårene er under pres, kan sygeplejerskerne ikke løse deres fornemste opgave: at yde professionel sygepleje og omsorg af høj kvalitet.

Fordi konsekvensen allerede nu er, at der mangler sygeplejersker og at mange overvejer at forlade faget. Det vil påvirke sundhedsvæsnet i fremtiden.

Fordi sygeplejerskerne læner sig op ad De Sygeplejeetiske Retningslinjer, som er vejledende i forhold til etiske dilemmaer og problemstillinger, når de opstår i udøvelsen af sygeplejen, så er nok nok, når sygeplejerskernes samvittighed påvirkes negativt i en kompleks hverdag.

Værdigheden og menneskeligheden er under pres, og derfor er det nok nu.