Sygeplejeetisk Råd uddyber sine holdninger til eutanasi

Der hersker fortsat tvivl om selve begrebet eutanasi i sygeplejerskekredse og Sygeplejeetisk Råd har derfor fundet det vigtigt at uddybe Rådets holdningspapir fra 2009.

Oprettet: 01.03.2017

Eutanasi – begreber og refleksion

Efter gennemgang af begreberne aktiv dødshjælp, passiv dødshjælp, palliativ sedering og lægeassisteret selvmord belyses eutanasi i forhold til palliativ sedering. Vores forhåbning er, at disse overvejelser og perspektiver kan give anledning til yderligere refleksion.

Sygeplejeetisk Råd ikke har ændret holdning og er altså fortsat imod legalisering af eutanasi.

Læs Sygeplejeetisk Råds uddybede holdningspapir om eutanasi

Læs også Sygeplejeetisk Råds udmeldinger om eutanasi de senere år