Sygeplejersker ønsker ikke at blive set som helte

Den globale spredning af coronavirus har lært os mange ting om, hvordan samfundet som helhed fungerer i krise og hvordan sundhedssystemet håndterer et så alvorligt pres som en pandemi. Fælleserklæring vedtaget af de nordiske sygeplejeorganisationers etiske råd i forbindelse med Nordisk Etiktræf efteråret 2021

Oprettet: 11.11.2021

Under pandemien er vi blevet endnu mere bevidste om sygeplejerskernes uundværlige betydning for pleje og behandling. Det viste sig, at der var var et manglede akutberedskab i sundhedsvæsenet i det omfang, der var behov for, hvilket påvirkede sygeplejerskernes arbejdsvilkår i forbindelse med covid-19-pandemien.

Etisk udfordrende hverdag

Det har ikke kun handlet om fysiske arbejdsforhold, værnemidler og lange vagter, men også om at håndtere etiske dilemmaer og moralsk stress. Sygeplejersker har stået i etisk udfordrende situationer, hvor de er blevet tvunget til at foretage prioriteringer, som kunne føles meningsløse. Og de har oplevet afmagt i situationer, hvor de skulle vælge mellem omsorg for den enkelte overfor krav om at forhindre generel smittespredning. For eksempel skulle sygeplejersker vurdere, hvornår en døende patient var døende nok til at kunne få lov til at modtage besøg.

Konsekvenser af ofte ændrede retningslinjer

Retningslinjerne i sundhedsvæsenet blev udviklet og ændret, efterhånden som kendskabet til virussen blev større, og omfanget af smittespredningen steg. Der var undertiden et manglende blik for, hvilke konsekvenser dette havde for den enkelte borger/patient f.eks. i ældreplejen. Retningslinjerne reducerede smitterisikoen, men tog ikke højde for hvad isolation kunne betyde for den enkelte patient/borger, der f.eks. kun måtte møde deres kære virtuelt eller gennem en glasrude. Retningslinjerne gjorde det vanskeligt for sygeplejersken at bruge sin professionelle dømmekraft, hvor viden, erfaring og visdom samt opfindsomhed er vigtige elementer for at lindre lidelse, fremme sundhed og bidrage til en værdig død.

Kollegial støtte og mulighed for etisk refleksion er vigtigt

Sygeplejersker blev nødt til at nedprioritere nødvendig pleje som f.eks. mobilisering, men pandemien bevirkede ikke kun mangel på planlagt pleje og behandling, men også manglende omsorg. Sygeplejersker vil gerne være stolte af deres profession – ikke som "helte", men som professionelle med stærke faglige kompetencer og en forpligtigelse til at yde pleje og omsorg til patienter og borgere.  

Nu hvor samfundet igen er åbent er vi nødt til at tale om vores erfaringer. Vi skal være bedre forberedt på fremtiden, især når det drejer sig om at have et professionsetisk beredskab. Vi i de nordiske sygeplejeetiske råd ønsker at fremhæve vigtigheden af kollegial støtte og af at have mulighed for etisk refleksion, så vi:

  • kan stå op for de professionsetiske retningslinjer
  • kan forsvare den sårbare patient
  • har modet til at indberette manglende pleje og omsorg og konsekvenserne heraf.

Hele udtalelsen kan læses her: ​Fælleserklæring vedtaget af de nordiske sygeplejeorganisationers etiske råd november2021
 

Find mere information om rådenes aktiviteter og holdninger