Valg til Sygeplejeetisk Råd

- er du et af 3 nye medlemmer?

Oprettet: 07.11.2019

Der skal vælges 3 nye medlemmer til Sygeplejeetisk Råd (SER). Hvis du er interesseret i at blive medlem af Rådet, så læs mere om opgaver, vedtægter og hvordan man bliver medlem under fanen: Om Sygeplejeetisk Råd

Der er 10 medlemmer i Sygeplejeetisk Råd, og der er valg til Rådet hvert andet år. Valget foregår denne gang på DSR' temakongres i maj 2020 efter kandidatanmeldelser fra DSR’s kredse.

Hvis du vil være medlem, så skal du indstilles af din DSR-kreds. Du skal derfor kontakte dit kredskontor og fortælle, at du er interesseret i at opstille og få oplysning om deres ansøgningsfrist.

Kandidatanmeldelser fra DSR’s kredse skal være Dansk Sygeplejeråds sekretariat i hænde inden arbejdstids ophør på den sidste normale arbejdsdag i januar 2020.

Vi glæder os til at få tre nye medlemmer, der lige som os brænder for etik i sygeplejen.

Hilsen Sygeplejeetisk Råd