Velkommen til de tre nye medlemmer af Rådet

Sygeplejeetisk Råd er klar til en ny periode med at udbrede kendskabet til og brugen af etik blandt sygeplejersker.

Oprettet: 28.08.2020

Sygeplejeetisk Råd har på det netop afholdte møde d. 21. august budt velkommen til tre nye medlemmer: Lene Rosenly, udviklingssygeplejerske på psykiatrisk afdeling, indstillet af Kreds Syddanmark, Dorte Sørensen Tungelund, sygeplejerske på hospice, indstillet af Kreds Syddanmark og Lise-Lotte Marker Christensen, afdelingssygeplejerske, Hjertemedicinsk afdeling, indstillet af SER.

Lisbeth Aaskov Falck blev på mødet valgt til næstformand. Lisbeth er valgt i Kreds Sjælland.

Anne Bendix Andersen fortsætter som formand for Rådet i de næste 2 år. 

Rådet har hermed taget hul på en ny periode og på arbejdet med at udbrede kendskabet til og brugen af etik blandt sygeplejersker i deres kliniske hverdag. Sygepleje er en etisk profession og etikken skal gøres tilgængelig for sygeplejersker og anvendes i praksis.

Husk også, at du og dine kollegaer, som medlem af DSR, altid kan bede Sygeplejeetisk Råd om en vejledende udtalelse om etiske aspekter i forbindelse med sygeplejefaglige etiske dilemmaer.

Vi glæder os til at modtage og besvare henvendelser.