Om Sygeplejeetisk Råd

Om Sygeplejeetisk Råd, hvem de er, hvordan man bliver medlem af rådet - og hvordan man kontakter det.

Sygeplejeetisk Råd 2020
Sygeplejeetisk Råd 2020

Sygeplejeetisk Råds opgaver

Sygeplejeetisk Råd har som opgave:

  • at værne om og fremme sygeplejerskers faglige/etiske standard, samt
  • at afgive udtalelser om faglige/etiske spørgsmål, som indbringes for Rådet af Dansk Sygeplejeråds medlemmer eller Dansk Sygeplejeråd. Rådet kan herudover på eget initiativ tage spørgsmål op til behandling og vurdering.
  • Rådets udtalelser om tilsidesættelse af De Sygeplejeetiske Retningslinjer afgives til Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

Rådet består af 10 medlemmer, der skal være medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, og vælges af Dansk Sygeplejeråds kongres.